Jätehuolto tiedottaa

05.12.2023

Märkäjätteen keräilyn sopimusurakoitsija vaihtuu

 

Märkäjätteen keräilyn uusi urakoitsija on 1.1.2024 alkaen Hettula Oy.


Tyhjennyksen tarpeesta voi ilmoittaa:

  • hettulaoy@hettula.fi
  • 0500 643 160 kello 8.00 – 16.00
  • hettula.fi / kaivon tyhjennystilaus


Tilauksesta tulee selvitä:

  • tyhjennettävän kiinteistön osoite
  • asiakkaan laskutustiedot puhelinnumeroineen
  • onko kyseessä umpikaivo / sakokaivo tai
  • kaivojen määrä ja noin arvio kaivon koosta, jos ei asiakkaalla tiedossa kumpi kaivoista kyseessä
  • kaivon sijainti tontilla

Talouksien tulee lisäksi huolehtia, että kuorma-autolla pääsee riittävän lähelle tyhjennyspaikkaa.

Märkäjätteiden jätetaksa

Kunnanvaltuuston 26.10.2023 § 46 hyväksymä jätetaksa märkäjätteiden osalta tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.


Lisätietoja Kolarin kunnan jätehuollon ja kierrätyksen toiminnasta kunnan verkkosivuilta.