Jätä muistutus kaavaehdotuksiin

18.12.2017

Kolarin kunnanhallitus kuuluttaa nähtäville kaksi kaavaehdotusta

Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Äkäslompolon kylällä Kaupinjärventien, Porokoantie
ja Kettukoantien varrella.

Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita 50, 59 ja 63 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 20.12.2017-
18.01.2018 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Ahjotien päässä kaukolämpölaitoksen lähialueella ja
Isopalontie varressa kunnanvirastoa vastapäätä.

Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus, koskien korttelia 69 sekä puistoja ja katualueita pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla
ajalla 20.12.2017-18.01.2018 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua kunnan kaavoitussivulla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen. Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, 18.01.2018 klo 15.00 mennessä.