Hyvinvointialueen strategia kiinnosti

31.03.2022

Lapin hyvinvointialue tiedottaa:

Lapin hyvinvointialueen strategiatyö sai mahtavan startin. Nettiaivoriihessä omia mielipiteitään on jakanut jo yli tuhat lappilaista. Nettiaivoriihi on avoinna kaikille lappilaisille vielä sunnuntaihin 3.4. asti.

- On tärkeää, että muun muassa alueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät sekä hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät ottavat kantaa strategian sisältöön jo valmisteluvaiheessa. Verkkoaivoriihessä osallisuus toteutuu hienolla tavalla, toteaa vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela.

Hyvinvointialue on pyytänyt alueen toimijoita osallistumaan aivoriiheen myös esimerkiksi osana ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluja ja päivätoimintoja.
- Siitäkin pitää huolehtia, että strategiaan pääsevät vaikuttamaan myös ne ihmiset, joilla ei ole välineitä tai kykyä ilmaista näkemyksiään internetin kautta, Jokela toteaa.

Tähän mennessä lappilaiset ovat nostaneet nettiaivoriihen keskusteluissa tärkeiksi asioiksi muun muassa palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden, ennaltaehkäisevän työn sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön. Haasteeksi taas koetaan erityisesti pitkät välimatkat.

Konkreettisista keinoista tärkeimpinä on pidetty muun muassa yhteistyötä, nuorten palveluihin panostamista sekä digipalveluja. Myös hyvää palkkatasoa ja johtamisosaamista arvostetaan.

- Haluamme, että strategiasta tulee napakka, selkokielinen ja konkreettinen asiakirja, joka vastaa sekä lain asettamiin tavoitteisiin että erityisesti tavoitteisiin, joita meillä täällä Lapissa on. Sen tulee elää ajassa ja sitä täytyy tarkastella uudestaan kaiken aikaa. Lähiajan tärkeimpänä asiana on turvallinen siirtymä uuteen järjestämismalliin, mutta toisaalta strategialla suunnataan myös pitkälle tulevaisuuteen, toteaa hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Strategiatyö jatkuu tällä viikolla valtuustoseminaarissa, jossa luottamushenkilöt perehtyvät hyvinvointialueen toimintaympäristöön, valtakunnallisiin trendeihin ja Lapin sote- ja pelastuspalvelujen erityispiirteisiin. Lisäksi luottamushenkilöt työstävät jo alustavia mielipiteitään hyvinvointialueen visiosta, missiosta ja arvoista.

Strategiatyö jatkuu koko kevään ja kesän ajan, ja tavoite on, että aluevaltuusto voisi hyväksyä valmiin strategian loppukesästä tai alkusyksystä.
- Strategiasta päättäminen on yksi aluevaltuuston keskeisimmistä tehtävistä, Melaluoto toteaa.

Aluevaltuusto kokoontui Luostolla

Aluevaltuuston toinen kokous järjestettiin valtuustoseminaarin päätteeksi torstaina 31.3. kello 13 Luostolla. Käytännön syistä johtuen kokousta ei tällä kertaa streamatttu.

Lisätietoja antavat:

  • vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi,
  • aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi
  • aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi