Helmikuun kuntatiedote on jaettu

04.02.2022

Helmikuun kuntatiedote on jaettu paikallislehti Luoteis-Lapin sivuilla peittojakeluna torstaina kolarilaisiin kotitalouksiin.

Mikäli et ole saanut kuntatiedotetta postissa, pääset tutustumaan siihen lataamalla tiedotteen tai lukemalla tiedotteet tästä uutisesta.

Tervetuloa kylien Kolariin!

Kolarin kunnanvaltuuston kokous

pidetään tiistaina 15.2.2022 kello 16, kyselytunti kello 15.45 valtuustosalissa.
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 21.2.2022 alkaen kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan tietoverkossa.

Yleisön määrä voidaan tarpeen vaatiessa rajata ja yleisölle suositellaan kokouksen seuraamista tietoverkossa.

Mikko Lipponen
Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Koronarokotukset jatkuvat

ilman ajanvarausta yli 12-vuotiaille Kolarin neuvolassa kello 12–18

 • torstaina 10.2.
 • tiistaina 15.2.
 • tiistaina 22.2.

Koronarokotteen saavat kaikki 5 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret. 5–11-vuotiaiden lasten perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta ja rokotusten antoväli on 6–12 viikkoa. 5–11-vuotiaiden rokotusajoista voit kysyä neuvolasta.

Lisää tietoa rokotuksista antavat terveydenhoitajat

 • Pohjoinen alue: Merja Vanha puh. 040 769 1357
 • Kirkonkylä: Tarja Kaplas puh. 040 701 4907
 • Eteläinen alue: Pirkko Kenttälehto puh. 040 093 2850
 • Rokotuspäivistä voit myös tiedustella arkisin kello 9–10, puh 040 845 1099.

Koronatartuntojen jäljittäminen lopetettiin

 • Tartunnan saanut jää eristykseen ja informoi itse altistuneita.
 • Rokotteen ottaminen on paras suoja vakavaa koronatautia vastaan.

Koronavirukselle altistumisesta ei enää seuraa puhelinsoittoa kunnan tartunnanjäljittäjältä. Koronaan sairastuneen suositellaan itse ilmoittavan altistuneille mahdollisesta tartunnan riskistä. Koronatartunnan saanut määrätään seitsemän vuorokauden eristykseen. Tartunnan toteamiseksi ja eristyspäätöksen saamiseksi riittää positiivinen kotitestitulos.

Samassa kotitaloudessa koronaan sairastuneen kanssa asuvia suositellaan testaamaan itsensä viiden vuorokauden ajan sen päivän jälkeen, jona sairastuneen oireet ovat alkaneet tai oireeton on saanut positiivisen koronatestituloksen.
Muita altistuneita neuvotaan tarkkailemaan oireitaan ja käymään koronatestissä tai tekemään kotitestin, jos koronavirusinfektioon sopivia oireita ilmenee.

Kolarin kunta päivitti toimintaohjeensa Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön perjantaina 28.1. antamien uusien ohjeiden mukaisesti.

Terveydenhuollon järjestämään koronatestiin pääsee

 • Kolarin terveyskeskuksessa (Sairaalantie 4b) ilman ajanvarausta päivittäin kello 13.30–14.
 • Äkäslompolossa MediYlläksellä (Äkäsentie 8) ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin kello 10–12 ja viikonloppuisin kello 12–14.
 • Tarkista testissä käymisen ohjeet Kolari.fi-verkkosivuston Palvelut / Terveys / Koronatestaus ja -rokottaminen -sivulta.

Kurtakko–Niesaselkä-kelkkareitti suljettiin

Kurtakosta Niesaselkään johtava kelkkareitti on suljettu alueella tehtävien metsän hakkuutöiden vuoksi 17.1.–15.4.2022

Reitin sulkemista haki Metsähallitus. Sulkemispäätös tehtiin moottorikelkkailijoiden turvallisuuden vuoksi.

 • Viranhaltijapäätös on nähtävillä Kolarin verkkosivuston Päätöksenteko-osion Viranhaltijapäätökset-sivulla 14.2. saakka.

Tarjouspyyntö

Tiehöyläykset sekä pihojen ja kaavateiden harjaukset

Kolarin kuntaympäristöpalvelut pyytää Teiltä tarjouksia Kolarin kunnan kunnossapidon kesäajan töistä ajalle 1.4.2022–31.12.2024.

Kunnossapitoon liittyvät työt:

 • kaavateiden höyläykset
 • kaavateiden ja pihojen harjaukset

Tarjouspyyntöihin voi tutustua Kolarin kunnan verkkosivuston ajankohtaista-osion tarjouspyynnöt-sivulla.

Kolarilainen opiskelija, hae avustusta

Opiskelija-avustuksen ehdot:

 • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella huhti- ja marraskuussa.
 • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.2.2022
 • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
 • Avustukseen ovat vuonna 2022 oikeutettuja vuonna 2004 ja sitä aiemmin syntyneet.
 • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
 • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Hakemus tulee jättää 28.2.2022 kello 15 mennessä.
Hakemuslomake täytetään sähköisesti ja siihen liitetään oppilaitoksen todistus opiskelun päätoimisuudesta. Linkki sähköiseen lomakkeeseen ja ohje avustuksen hakemiseen löytyy Kolarin kunnan verkkosivuston Kuntainfo-otsikon alta Lomakkeet-sivulta.

Kolarin kansalaisopistossa alkaa uusia kursseja

 • Villapaitakurssi: Neulotaan yhdessä Islanninvillapaita tai Luotolaispaita. Neljän kerran kerran kurssi alkaa 17.2., 15 €.
 • Tilkkutyö laukut lauantaina 19.2.2022 kello 10–17. 16 €. Opettajana Marianne Ruotsalainen.
 • Sukututkimuskurssi: Miten löydän karjalaiset sukujuureni? Lauantaina 9.4. lähiopetuksena ja verkossa. Ilmoittaudu 3.4. mennessä. 35 €.
 • Lisätietoja ja ilmoittautumiset löydät osoitteesta https://opistopalvelut.fi

Haetaan ohjaajia

Harrastamisen Suomen mallissa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle mieleinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen joko aamulla tai heti koulupäivän jälkeen. Kartoitamme lasten ja nuorten kerhotoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneita tahoja esimerkiksi seura, yhdistys, yritys, yksittäinen henkilö tai seurakunta ensi lukuvuodelle 2022–2023.

 • Harrastamisen Suomen mallin kerhojen sisältö voi olla lähes mitä vain mm. taidetta, tiedettä, liikuntaa (skeittaus, parkour jne.), kädentaitoja, koodausta, kokkausta jne.
 • Lukuvuoden 2022–2023 kohderyhmänä on 1.–9.-luokkalaiset.
 • Harrastusideassa on hyvä mainita kohderyhmä ja mahdollinen koulu/koulut, jolle harrastusta haluttaisiin toteuttaa ja lyhyt selvitys harrastuksen sisällöstä.
 • Harrastusten tulee olla säännöllisiä ja pysyviä, mielellään koko lukuvuoden kestäviä. Yhden harrastuksen sisään voidaan kuitenkin jaksottaa erilaisia toimintoja tai niitä voidaan yhdistää saman kerhokerran sisään.
 • Ohjaamisesta maksetaan erikseen sovittu korvaus.
 • Ohjaajatahot voivat ilmoittaa oman harrastusideansa ja resurssinsa vapaamuotoisesti hankekoordinaattorille keskiviikkoon 23.2.2022 mennessä.

Harrastusten toteuttaminen riippuu seuraavasta Harrastamisen Suomen malli -hankkeen rahoituksesta.

Ota yhteyttä:

 • Taina Jauhojärvi, puh. 040 489 5301, taina.jauhojarvi@kolari.fi Suomen mallin harrastamisen -hankkeen koordinaattori

Kirjasto ja kulttuuri

 • Sirpan satutuokio ma–ke kello 9.30–10 parillisina viikkoina (viikot 6 ja 8)
 • Lukupiirissä tiistaina 15.8. kello 18.
 • Kirjana Patrick Modianon Uinuvia muistoja. Vetää Vesa Pellikka.
 • Luovan kirjoittamisen kurssi Kolarissa 5.–6.3.2022. Kouluttajana kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja Taija Tuominen. Sopii niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineille. Hinta 100 €. Alennukset huomioonotetaan. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Kansalaisfoorumi.fi-sivustolla. Ilmoittautuminen 14.2.2022 mennessä. Järjestää Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimi ja Kansalaisfoorumi.

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien kiinteistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109 ja 273-402-41-42 (katualue) vireilletulo

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien kiinteistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109 ja 273-402-41-42 (katualue) osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 10.02-11.03.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee entisen Riemuliiterin alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi /Palvelut/Kaavoitus.

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 11.3.2022 kello 15 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus

Kuulutus

Katuvalaistussuunnitelmaehdotuksen nähtävillä pito

Ylläsjärven asemakaava-alueen Kotamäentien ja Kotamäenkujan valaistussuunnitelmaehdotus pidetään MRA 41 § ja 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 10.02.2022.–23.02.2022. Valaistussuunnitelmaan voi tutusta myös kunnan www-sivuilla osoitteessa www.kolari.fi /Ajankohtaista/Kuulutus/ Katuvalaistussuunnitelma-ehdotus.

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin valaistussuunnitelmaehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa valaistussuunnitelmaehdotuksessa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 23.02.2022 kello 15 mennessä.

Kolarin tekninen lautakunta