Hannukaisen kaivoskaavaehdotuksista voi antaa muistutuksen

25.04.2018

Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvät kaavaehdotukset on kuulutettu nähtäville 15.3.2018.

Kaivoshankkeeseen liittyy kolme kaavaehdotusta: Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava, jonka sisään sijoittuvat Hannukaisen kaivosteollisuusalueen sekä Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavat. Yhteensä osayleiskaavoitettava alue on suuruudeltaan 86,7 neliökilometriä ja se sijoittuu Kolarin Hannukaisen kylään Ylläksentien etelä- ja pohjoispuolille, Rautuvaaraan sekä Rautuvaarasta Saarenputaan pohjoisosaan, jossa suunnitellun kaivoksen purkuputki saavuttaisi Tornion-Muonionjoen.

Kaavoista voi antaa muistutuksen 45 päivän ajan, 30.4. kello 15 saakka osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Muistutuksen voi antaa myös karttapalutejärjestelmän kautta. Kaikkiin muistutuksiin vastataan.

Kaavaehdotukset esiteltiin yleisölle Kolarin kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 19.3. Tilaisuus kuvattiin ja sen voi katsella Kolarin kunnan Facebooksivulta.

Kaivoshankkeen kaavoitus tapahtuu viidessä vaiheessa: kaavoituksen aloittaminen (2010), kaavaluonnos (2013 ja 2016), kaavaehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.

Osayleiskaavaan on tehty kaavaluonnoksen nähtävilläpidon jälkeen muutoksia, joista merkittävin on Ylläksentien ja kaivosalueen väliin jäävän suojaviheralueen jakaminen asumiskäyttöön jääväksi alueeksi, kyläalueeksi ja suojavihrealueeksi. Muutos mahdollistaa kyläläisten asumisen alueella jatkossakin sekä kiinteistöjen korjaamisen ja kunnostamisen.

Kaivospiiripäätöksen mukaisesti kaavassa määrätään kaivostoiminta-alueet aidattaviksi.

Nähtävilläpidon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella kunnassa harkitaan, etenevätkö kaavat valtuuston hyväksymiskäsittelyihin, vai tehdäänkö johonkin tai kaikkiin kaavaehdotuksiin muutoksia, jotka edellyttävät uuden nähtävilläpidon.

Kaavakuulutukset:

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava

Hannukaisen kaivosteollisuusalueen asemakaava

Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaava