Hallitus ratkoo hoivan työntekijäpulaa

29.04.2022

Kolarin kunnanhallitus lausuu tiistaina 3.5. jälleen aluehallintovirastolle hoivapalveluiden järjestämisestä. Kolaria pyydettiin elokuussa 2021 kertomaan muun muassa siitä, kuinka hoivan työntekijöitä ja sijaisia löydetään riittävästi kotihoidon ja palveluasumisen tarpeisiin ja saavatko asiakkaat riittävästi apua oikeaan aikaan. Ensimmäisessä lausunnossaan kunta ratkoi työntekijäpulaa muun muassa 2020–2021 toimineen Hoivan uudistuksen työryhmän suunnitelmalla siirtää terveyskeskuksen osaston työntekijät Palvelukoti Tannaan ja kotihoitoon sekä kehittää kotihoidon tiimityömallia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi marraskuussa osaston siirron, mutta halusi jatkaa tiimimallin kehittämistä. Aluehallintovirasto kysyi kunnalta maaliskuussa uutta suunnitelmaa lautakunnassa kaatuneen tilalle, jotta hoivapalvelut saadaan järjestettyä kaikille niitä tarvitseville myös kesälomien aikana.

Kunnanhallitus käsittelee tiistaina perusturvajohtaja Henna Kaurasen valmisteleman lausunnon sekä Pellossa syntyneen idean hoivapalveluiden kesäkauden rekrytointilisästä (200 euroa/kk), hyvinvointisetelistä (100 euroa), houkuttelulisästä (kaksi 100 euron hyvinvointiseteliä uuden työntekijän houkuttelijalle), asuntoedusta (Vuokra 100–200 euroa/kk) sekä lomahoukuttimesta pitää kesälomat syys–lokakuussa (100 euroa / viikko bonusta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 4.4. esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa hoivan akuuttien poissaolojen korvaamiseksi sijaispankin, jossa on kaksi vakituista lähihoitajaa. Lautakunta esitti myös kotihoitoon yhtä uutta lähihoitajan toimea ja sosiaalityöhön toisen sosiaaliohjaajan virkaa. Virka ja toimien perustaminen vaativat 60 500 euroa lisää rahaa talousarvioon.

Lautakunta päätti 4.4. myös pienentää terveyskeskuksen osaston kymmenpaikkaiseksi, etsiä terveyskeskuksesta tiloja kotihoidon hajanaisen työkentän saamiseksi samojen seinien sisään ja edistää sairaanhoitajavetoisten tiimien kehittämistä kotihoitoon.

Palvelutalolla toiminnan uudistukset odottavat terveystarkastajan 3.5. tekemää lausuntoa rakennuksen tulevaisuudesta.

Lausunnon päätteeksi Kauranen kirjoittaa, että suunnitelluilla muutoksilla pyritään turvaamaan työntekijöiden vuosilomat ja asiakkaiden palvelut.

Kunnanhallitus päättää 3.5.

  • Hallintojohtajan viran täyttämisestä. Virkaa haki 15 hakijaa, joista haastatteluryhmä haastatteli kaksi: valtiotieteiden maisteri Tiina Piirilän ja hallintotieteiden maisteri Maija Siepin.
  • 47 000 euron lisärahoituksesta ja jatkoajasta Ylläksen kehittämissuunnitelman Ylläs 3:n tekemiseen ja osayleiskaavaluonnoksen nivomiseen tiiviimmin yhteen kehittämissuunnitelman kanssa. Kunnanhallitus päättää myös kaavan aluerajauksen muuttamisesta Äkäslompolon, Hannukaisen ja Luosun kylien välisellä alueella. Alueen maanomistajat ovat luonnosvaiheessa olleet huolissaan läheisen, yhä kesken olevan Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan vaikutuksista. Kaavakonsultti Sweco esittää, että Kuerjoen länsipuolisten alueiden voimassa olevaa osayleiskaavaa ei nyt päivitetä, koska Hannukaisen kaavaprosessi on kesken. Näin ollen Kuerjoen länsipuoliselle alueelle jäisi voimaan nykyinen voimassa oleva Ylläksen osayleiskaava.
  • lausua kaivoslain muuttamisesta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan useita tiukennuksia kaivostoiminnan luvitukseen ja malminetsintään. Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä olisi muun muassa kunnan hyväksymä kaava.
  • lomarakennuspaikkojen kaavoittamisen aloittamisesta Ylläsjärven Tunturipalon alueella valtion omistamalla maalla.
  • Äkäslompolon asemakaavan laajennusluonnoksen nähtäville panemisesta. Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Luontokeskus Kellokasta vastapäätä sijaitsevan Röhkömukanmaan yläpuolella Tunturintien varressa. Lisää tietoa asiasta löydät kaavoitus-sivultamme.
  • Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen vireille panemisesta Kuertunturin rinteessä Ylläksentien varressa. Alueen omistaa valtio, jonka tavoitteena on kaavoittaa alueelle lomarakennustontteja.
  • nimetä Kolarin edustajan Lapin hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä hoitavaan neuvottelukuntaan.
  • Tutustu kunnanhallituksen esityslistaan Kolari.fi-sivuston päätöksenteko-osiossa.