Hallintosääntö on kunnan ohjausväline

27.02.2023

Hallintosääntö kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline

Kolarin kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 23.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

Kunnanvaltuuston kyselytunnilla Sieppijärven pururadalle luvattiin purua, jotta pururata pysyy hyvässä kunnossa ja radalla voidaan jatkaa muun muassa sarjajuoksuja hyvissä olosuhteissa. Määrärahoissa tähän ei ole varauduttu, mutta purua pyritään hankkimaan.

Kunnanvaltuustonkokous aloitettiin hiljaisella hetkellä, kunnioittaen joulukuussa valtuustosta eronneen kunnanvaltuutettu Sakari Lipposen muistoa.

Kokouksessa keskityttiin päättämään kunnan toimintaa ohjaaviin asioihin esityslistan mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esitykset sellaisenaan.

 • Kokousajat vuodelle 2023.
 • Sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautetaan ja ehkäisevän päihdetyön lautakunnan tehtävät siirtyvät kunnanhallitukselle 1.3.2023 alkaen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
 • Perusturvapalvelujen toimialan virat lakkautetaan 1.1.2023 lukien tarpeettomina. Viroista tuli tarpeettomia virkojen siirtyessä liikkeenluovutuksella Hyvinvointialueen tehtäviin ja virkoihin.
 • Kolme toimistonhoitajan virkaa ja yksi toimistosihteerin virka lakkautetaan tarpeettomina 1.3.2023 lukien. Toimistonhoitajien virat on täytetty toimilla niissä tilanteissa kun kyseisten virkojen haltijat ovat jääneet pois kunnan palveluksesta. Toimistosihteerin virka puolestaan lakkautetaan tarpeettoman, koska virka siirtyi liikkeenluovutuksessa Hyvinvointialueen virkoihin 1.1.2023.
 • Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen hallintosäännöstä ja liitteen, jossa muutoksista kerrotaan. Hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2023 ja korvaa aiemman hallintosäännön. Keskeiset muutokset hallintosäännössä:
  • Kunnanhallitus toimii toimielimenä ehkäisevän päihdetyön järjestäjänä.
  • Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja hallintojohtajan.
  • Kokouskutsut lähetään 5 päivää ennen kokousta.

Kunnanvaltuuston pöytäkirjan löydät kolari.fi -sivustolla tiistaina 28.2.2023.