Hae kuljetusten palvelusetelituottajaksi

29.05.2018

Kolarin kunta avaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten haun palvelusetelituottajaksi 29.5.2018. Haku on jatkuva. Palvelua on tarkoitus tarjota asiakkaille 1.7.2018 lukien.

Yrittäjien/yritysten, jotka ovat kiinnostuneita hakeutumaan sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten palvelusetelituottajaksi, tulee täyttää hakemuslomake liitteineen. Lomakkeet löytyvät Kolarin kunnan verkkosivulta: www.kolari.fi/ hakemus palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi

Hyväksyttyjen palveluntarjoajien yhteystiedot ja hinnat julkaistaan kunnan internetsivuilla. Tiedot voidaan antaa paperitulosteena niille, joilla ei ole internet- yhteyttä käytettävissään. Palvelusetelilain mukaisesti kunta toimii rekisterin ylläpitäjänä. Asiakkaalla on mahdollisuus tuottajarekisterissä vertailla palveluntuottajia. Asiakkaat voivat siten itse valita, miltä palveluntuottajalta he palvelun hankkivat.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa palvelusetelillä hankitaan ne kuljetukset, jotka asiakkaalle on viranhaltijapäätöksellä myönnetty. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita on mahdollista saada enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa mikäli muut ehdot täyttyvät. Kuljetusten määrän lisäksi päätöksellä määritellään asiakkaan oikeus saattajaan sekä siihen, että autoilija avustaa asiakasta matkan aikana. Kuljetuspalveluita koskevissa ohjeissa on lisäksi määritelty, että kuljetuspalveluun sisältyvä odotusaika taksin odottaessa asiakasta tilauspaikalla on 5 minuuttia, yhdensuuntaisen matkan aikana on mahdollista tehdä enintään 5 minuutin lyhyt pysähdys ja asiointiaika taksin odottaessa asiakasta on enintään 1 tunti.

Asiakkaalle hankitaan viranhaltijapäätöksen mukainen taksikortti, joka toimii asiakkaan palvelusetelinä.

Asiakkaan omavastuuosuus
Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy 1.7.2014 voimassa olleen linja-autoliikenteen vakiotaksan mukaisesti.

Palvelusetelin arvo
Kunnan myöntämän palvelusetelin arvo määräytyy 30.6.2018 voimassa olleiden taksiliikenteen kuluttajahintojen mukaisesti (VNA) seuraavasti:

Perusmaksu
- 5,90 € arkipäivisin klo 6-20 ja lauantaisin, kirkollisten juhlapyhien sekä itsenäisyyspäivän aattona ja vappuaattona klo 6-16 alkavissa kuljetuksissa
- 9,00 € muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä alkavissa kuljetuksissa

Ajettu matka (asiakas kyydissä)
- Taksaluokittain 1-2 hlöä 1,60 €/km

Odotusaika 47,04 €/h

Avustamislisä
-enintään 15,70 € suuruisen lisän saa periä, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset
-enintään 31,40 € suuruisen lisän saa periä, jos asiakasta avustetaan siten kuin edellä mainittu sekä kannetaan hänet käsivoimin tai erityisellä CE-merkityllä porraskiipijällä rakennuksen sisä- tai ulkoportaikossa
-enintään 29,20 € suuruisen lisä saa periä, jos asiakasta avustetaan paareilla ja kuljetus edellyttää paariauton käyttöä

Tavarankuljetuslisä (edellyttää asiakkaan mukana oloa)
-enintään 2,80 € suuruisen lisän saa periä isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %. Ennakkotilausmaksua ja lentokenttälisää ei korvata kuljetuspalveluiden osalta.

Palveluntuottajia koskevat vaatimukset
Kuljetuspalveluissa käytettävien autojen on oltava M1tai M2 autoluokan autoja. Päästöluokitus EU 5. Kaikissa autoissa on oltava maksupääte ja taksamittari taksikortin lukulaitteineen ja autoilijalta edellytetään henkilöliikennelupaa. Autoilijat sitoutuvat osallistumaan koulutukseen 1-2 kertaa vuodessa erikseen kunnan kanssa sovittavalla tavalla. Koulutukset voivat koskea esimerkiksi asiakkaan avustamista tai ensiapua.

Palveluntuottajien käytettävissä on oltava riittävä määrä esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttäviä autoja sekä paariauto.Kaikkien palveluntuottajien ei tarvitse täyttää näitä vaatimuksia vaan palveluntuottaja ilmoittaa käytettävissään olevan kaluston ilmoittautuessaan palvelusetelituottajaksi

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Kolarin kunta
Tiina Piirilä-Laiho
Isopalontie 2
95900 Kolari
Lisätietoja:
Tiina Piirilä-Laiho, perusturvajohtaja, Kolarin kunta, 040-489 5017, tiina.piirila-laiho@kolari.fi