Hae Kolarin kunnan toiminta-avustusta

30.04.2020

Kolarin kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset, kirjasto- ja kulttuuritoimen kulttuuriavustukset ja Kolarin kunnan yhteisöavustus on avattu haettavaksi. Voit hakea avustusta 22.5. kello 15 saakka. Lisätietoa Kolarin kunnan verkkosivulla. Avustuspäätöksiä tehtäessä huomioidaan Korona-epidemian aiheuttamat mahdolliset rajoitukset.

Kulttuuriavustukset

Avustusta voivat hakea mitä tahansa kulttuurin alaa harjoittavat tai harrastavat yksityiset henkilöt, työryhmät sekä yhteisöt. Yhdistyksen hakemukseen tulee liittää mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hakemuslomakkeen linkki voit tulostaa.

Tutustu myös hakuohjeeseen ja avustuksen myöntämisperusteisiin linkki.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna perjantaihin 22.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Kolarin kunta / kirjasto- ja kulttuuritoimi, Kyösti Satokangas, Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja muut toimintaryhmät.

Hakemukseen tulee liittää mukaan vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta tästä tai noutaa kunnan infosta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaihin 22.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Kolarin kunta/ nuoriso-ja liikuntatoimi Isopalontie 2 95900 Kolari.

Lisätietoja antaa Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Eeva-Liisa Lompolojärvi: p. 040 7680369, email eeva-liisa.lompolojarvi@kolari.fi

Yhteisöavustus

Kolarin kunta myöntää yhteisön kannalta merkittäville hankkeille tai toiminnoille vuosittain yhteisöavustusta, jota voi hakea tänä keväänä 22.5.2020 klo 15.00 mennessä.
Yhteisöavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Kolarin kunnanhallitus on määritellyt 16.03.2015 § 81 seuraavat avustuksen myöntämiskriteerit:


1. Yhteisöavustusta myönnetään rekisteröidyille kolarilaisille yhdistyksille tai vakiintuneille organisaatioille kylän tai alueen kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen.
2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus).
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.


• Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai postitse osoitteeseen: Kolarin kunta, kirjaamo, Isopalontie 2, 95900 Kolari
• Hakemukseen tulee laittaa viite: YHTEISÖAVUSTUS
• Lisätietoja antaa kehitysjohtaja: p. 040 489 5007