Eteläisen Kolarin koulut yhdistyvät

18.05.2018

Vaattojärven ja Sieppijärven koulujen oppilaat käyvät ensi lukuvuoden alusta alkaen koulua Sieppijärvellä. Kolarin kunnanvaltuusto päätti yhdistää koulut kunnanhallituksen esityksen mukaisesti ja äänestyksen jälkeen äänin 13-7.

Kunnanhallitus perusteli esitystään ennen kaikkea molempien koulujen oppilaiden edulla. Opetussuunnitelman ja perusopetuslain tavoitteet toteutuvat yhdistetyssä 47 oppilaan kyläkoulussa nykyistä paremmin, ja opetus on helpompi järjestää. Esityksen perusteena oli myös Vaattojärven koulurakennuksen kunto sekä ratkaisun taloudellinen edullisuus.

Valtuusto päätti lisäksi aloittaa neuvottelut Vaattojärven koulukiinteistön tulevaisuudesta Vaattojärven kyläyhdistyksen kanssa.

Valtuusto keskusteli koulujen tulevaisuudesta vilkkaasti, ja kunnanhallituksen esityksestä tehtiin kaksi vastaesitystä.

Orvo Vaattovaara esitti, että Vaattojärven koulu jatkaa kevääseen 2022 saakka, jonka jälkeen koulun oppilasennuste putoaa nykyisestä 17 oppilaasta 11:een. Esitystä kannatti keskustelun kuluessa neljä valtuutettua.

Janne Raittimo esitti, että koulut yhdistetään, mutta vasta syksyllä 2019, jotta Sieppijärven koululle saadaan järjestettyä terveelliset opetustilat. Esitys raukesi kannattamattomana.

Molempien koulurakennusten kunto tutkittiin päätöksenteon pohjaksi. Molemmissa kouluissa havaittiin ongelmia sisäilmassa. Kunnanjohtaja Antti Määttä painotti valtuuston kokouksessa, että oppilaille järjestetään turvalliset ja terveet tilat, oli koulupäätös mikä hyvänsä. Kunta järjestää tarvittavat opetustilat Sieppijärven koululle kesän aikana.

Lisää tietoa koulujen yhdistämisestä antaa kunnanjohtaja Antti Määttä, 040 489 5320.