Elyn rahoitusta tarjolla

08.06.2021


Rahoitusta tarjolla lähivesistön kunnostamiseen

Onko kotijärvesi tai -jokesi tila heikentynyt? Kaipaako lähivetesi kunnostusta?

Hae rahoitusta Lapin ELY -keskuksesta. Hakijana voi olla esimerkiksi kunta, järviyhdistys, osakaskunta, kyläseura tai muu yhteisö. Rahoitettavia toimintoja ovat mm. järvikunnostukset, joki- tai purokunnostukset, valuma-aluekunnostukset, vesistöjen tilaselvitykset, erilaisten kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja niiden käytännön toteutus.

Haku käynnistyy syksyllä 2021

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitus avautuu jälleen hakuun syksyllä 2021.

Miten edetä asiassa?

Kokoa vesistönne käyttäjät kokoon ja miettikää yhdessä oman lähivesistönne kunnostushankkeen tarve ja sisältö. Olkaa hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, me autamme kaikissa hankehakuun liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

Lapin ELY-keskus

Henri Vaarala, 0295 037 089, henri.vaarala@ely-keskus.fi
Jarmo Huhtala. 0295 037 327, jarmo.huhtala@ely-keskus.fi
Reijo Kallioniemi 0295 037 346 reijo.kallioniemi@ely-keskus.fi

Vesiensuojelun tehostamisohjelma: https://ym.fi/vedenvuoro

Kuva: Lapin Materiaalipankki | Terhi Tuovinen