Kuvassa osa maastopyörän rungosta harmaantunutta lauta aitaa vasten. Pyörän pullo telineessä Kolarin kunnan väreissä ja Kolarin kunnan sloganilla varustettu juomapullo.

Elinvoimaa reiteistä -investointihanke

18.04.2024

Elinvoimaa reiteistä -investointihankkeen maastotöiden aloitus

Kolarin kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Elinvoimaa reiteistä - investointihankkeelle Lapin liitolta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Kolarin kunta on yhdessä Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä yhteistyöverkoston kanssa suunnitellut Ylläksen matkailualueen ympärivuotista matkailun kehittämistä kestävästi, suunnitelmallisesti ja elinkeinoja palvelevasti. Yhteisiin suunnitelmiin kuuluu erityisesti alueen reittien ympärivuotisten, turvallisten, toimintojen kehittäminen huomioiden toimintaympäristön ainutlaatuisuus.

Tällä hankkeella kunta mahdollistaa ja tukee ympärivuotista, resurssiviisasta toimintaa, joka osaltaan lisää myös elinvoimaa, viihtyvyyttä ja toimintojen kehittymistä ja kestävyyttä. Hankkeessa kestävöitetään tärkeä väylä (yhteensä noin 14 000 m) Ylläsjärveltä Tunturijärven kautta Äkäslompoloon vieville reiteille Yllästunturin länsipuolella. Alustava hankeaika on 1.1.2024 – 31.10.2025.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 432 898 euroa, josta kunnan omarahoitusosuus on 30%.

Hankealueelle suunnitellut maastotyöt edellyttävät toimia myös lumipeitteen aikana, jotta materiaalit saadaan kuljetettua mahdollisimman ympäristöä säästäen kestävöitettäviin kohtiin. Toimia tullaan tekemään hankealueella porrastetusti. Maastotyöt aloitetaan 22.4.2024, minkä vuoksi hankealueen reittiosuus suljetaan (niin sanotulta yläkolmoselta sekä Ylläsjärveltä lähtevä reittiosuus Tunturijärvelle). Töiden etenemisestä tiedotetaan ja töitä tehdään pääsääntöisesti sulanmaan aikana.

Kiitämme yhteistyöstä sekä ymmärryksestä jo etukäteen.

Lisätietoja:

Nina-Maria Möykkynen, kehitysjohtaja Kolarin kunta puh. 040 489 5007 (hankehallinto)

Sakari Ravelin, kunnossapitomestari Kolarin kunta puh. 040 489 5010 (maastotyöt)

Tiedote tulostettavana pdf-tiedostona.