Anna panoksesi uuteen kuntastrategiaan!

13.05.2022

Kolarin kunnanvaltuusto työstää uutta kuntastrategiaa ja pyytää sinua osallistumaan työhön. Kuntastrategialla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia ohjaa kunnan kaikkea keskeisintä päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä.

Vastaa kahden kysymyksen mittaiseen strategiakyselyyn 31.5. mennessä ja kerro oma näkemyksesi kunnan kehittämisen suunnasta. Olemme luoneet kolme kyselyä: kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille omansa. Monella meistä on monta roolia ja useampi näkökulma kehittämiseen. Voit vastata useampaan kyselyyn ja tuoda esiin eri rooleista käsin tärkeimmät kehittämiskohteet.

Kiitos avustasi kuntastrategian luomistyössä!

Kolarin kunnanvaltuusto ideoi ja työsti kuntastrategiaa työpajassa 27.4.