Päätös meluilmoituksesta: Helikopteri yleisölennätys tapahtuma 28.3 – 1.4. 2024

22.03.2024

Kuulutus

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta. Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.3.2024.

Hakija: Copterplus Finland Oy
Päätöspäivä: 21.3.2024

Nähtävilläolo: Päätös pidetään nähtävänä 22.3. – 29.4.2024 välisenä aikana Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Asiakirjatovat luettavissa myös Kolarin kunnanvirastolla Isopalontie 2.

Muutoksenhaku: Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 29.4.2024.

Rovaniemellä 21.3.2024
Harri Katainen, ympäristötarkastaja
harri.katainen@rovaniemi.fi, p. 050 3661430