Rakennusvalvonta

Tältä sivulta löydät Kolarin kunnan rakennusvalvonnan informaation.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 1.6.2016 alkaen (kunnanvaltuusto 25.4.2016 § 13).

Luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Lupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen.

Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen noin 1 – 6 viikkoa.

Rovaniemen kaupunki hoitaa Kolarin kunnan maa-ainesten ottoon liittyviä asioita 1.6.2014 voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Milloin lupa tarvitaan?

Lupa tarvitaan uuden rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen ja esim. tilojen, käyttötarkoituksen, rakenteiden, LVI-asennusten, julkisivumateriaalin muutoksille ja rakennusten muutostöihin ja korjaamiseen.

Asemakaava-alueella puiden kaatamisen luvanvaraisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa.
Tontin rajalle rakennettavat aidat ovat myös aina luvanvaraisia kaava-alueella.

Mikäli luvanvaraisuudesta on epäselvyyttä, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan!

Ohjeet ja määräykset

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat

Kolarin kunnan rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Lomakkeet

Rakennuslupahakemus (voi täyttää Internet Explorer -selaimella)
Rakennuslupahakemus (tulostettava versio)

Rakennusluvan jatkoaikahakemus (tulostettava versio)

Poikkeamislupahakemus (voi täyttää Internet Explorer -selaimella)
Poikkeamislupahakemus (tulostettava versio)

Naapurien kuuleminen (voi täyttää Internet Explorer -selaimella)
Naapurien kuuleminen (tulostettava versio)

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Huoneistotiedot (RH2)

Tarkastusasiakirja

Rakentamisilmoitus verottajalle