Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

1.1.2020 alkaen Rakennusvalvontaviranomaisen taksa (pdf), kunnanvaltuusto 12.11.2019 § 42.

Milloin lupa tarvitaan?

Lupa tarvitaan uuden rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen ja esim. tilojen, käyttötarkoituksen, rakenteiden, LVI-asennusten, julkisivumateriaalin muutoksille ja rakennusten muutostöihin ja korjaamiseen.

Asemakaava-alueella puiden kaatamisen luvanvaraisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa.
Tontin rajalle rakennettavat aidat ovat myös aina luvanvaraisia kaava-alueella.

Mikäli luvanvaraisuudesta on epäselvyyttä, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.

  • Rakennustarkastaja, puh. 040 089 1773

Luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen.

Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen noin 1–6 viikkoa.

Rovaniemen kaupunki hoitaa Kolarin kunnan maa-ainesten ottoon liittyviä lupa-asioita 1.6.2014 voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen perusteella. Lue lisää maa-ainesten ottamisesta Rovaniemen kaupungin verkkosivulta.

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin lupahakemuksissa. Hakemukset tehdään Lupapiste-palvelussa.

Rakentamisen sähköinen lupakäsittely

Rakennusvalvonta käsittelee rakennus-, toimenpide-, purkamis-, poikkeamis- ja maisematyöluvat sekä toimenpide- ja purkamisilmoitukset sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Myös työnjohtaja-asiat käsitellään palvelussa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Tällöinkin hakemuksesi siirretään sähköiseen palveluun.

Kunnanvirastolla on sähköisen asioinnin Virtu-piste, jossa on mahdollista tehdä hakemus.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä.

Palvelussa on myös sähköinen neuvontapyyntö, jossa voit tiedustella ennakkoon esimerkiksi tarvitsetko lupaa vai et.

Miten palvelussa toimitaan?

  1. Rekisteröidy Lupapiste-palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröitymisen yhteydessä annat itsellesi salasanan palveluun. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Lupapisteen kautta, ole yhteydessä rakennusvalvontaan, puh. 040 089 1773.
  2. Ensimmäisen kerran jälkeen kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja antamallasi salasanalla.
  3. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja toimenpide. Tämän jälkeen pääset luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta tai tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen.
  4. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdellä. Huomioithan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
  5. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
  6. Viranomainen pääsee kommentoimaan hankettasi silloin, kun se on Näkyy viranomaiselle-tilassa. Luonnos-tilassa oleva hanke muuttuu tällaiseksi, kun kysyt keskustelupalstalla viranomaiselta jotakin tai kun jätät hakemuksen. Kaikista viranomaisen kirjoittamista kommenteista tulee sähköpostiin ilmoitus, jonka saat hankkeella kytkettyä pois Osapuolet-välilehdellä.

Lisää ohjeita Lupapisteeseen rekisteröitymisestä ja käytöstä löydät Lupapiste-palvelusta.

Ohjeet ja määräykset

Lomakkeet

Jos tarvitset muita paperisia lomakkeita, ole yhteydessä rakennusvalvontaan.

Julkipanolistat

Julkipanolistat ovat virallisesti nähtävillä sähköisessä muodossa Lupapiste-palvelussa.