Kolari-Kilpisjärvi -tiehankkeen tiedote

24.05.2017

Tiedote

Liikennevirasto kunnostaa valtatietä Kolarin ja Kilpisjärven välillä. Tavoitteena on parantaa tällä hetkellä onnettomuusherkän tien liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten varmuutta. Hankkeessa osin routivaksi muuttunutta rakennetta sekä siltoja parannetaan ja kapeaa poikkileikkausta levennetään. Kaikki kohteet valmistuvat arviolta vuoden 2018 aikana.

Kesällä ja syksyllä 2017 työalueet sijoittuvat Kolarissa Ylläsjoen sillalle sekä Kolarin kunnan rajalta Lieterovasta Palojoensuun sillalle saakka. Lisäksi töitä tehdään palsasoiden kohdalla ja Kilpisjärven kylän ja Norjan rajan välisellä osuudella.

Lapsille pyydämme välittämään seuraavia ohjeistuksia ja muistutuksia:

Työkoneet ovat todella kiinnostavia, mutta niiden läheisyyteen ei saa mennä.
Työmaa rajataan usein aidoilla, joiden sisäpuolelle ei saa mennä – ei edes Pokémoneja hakemaan.
Kävelyn ja pyöräilyn väyliä joudutaan paikoin ohjaamaan kiertoteille – niitä on noudatettava, eikä kiertotie ole tekosyy oikaista mahdollista vaarallista reittiä pitkin.
Työmaan läheisyydessä on tärkeää olla todella tarkkaavainen ja tehdä tienylitykset ja käännökset erityisen varovasti. Lasten on hyvä tiedostaa, että autoilijoille he saattavat olla piilossa työmaakoneiden ja -aitojen takana. Pimeinä kausina näkyvyyttä lisätään totta kai heijastimilla.

Hankkeen esittely:

Kolari–Muonio-välin osuuden peruskorjausurakassa tie levennetään 7,5 metrin päällysteleveyteen ja tien rakennetta parannetaan. Urakkaan sisältyy myös Muonion kohdan yhdeksän kilometrin älyliikenteen testiosuuden parantaminen.

Muonio–Palojoensuun ja Kilpisjärvi–Norjan rajan tieosuuksien toisessa peruskorjausurakassa tietä levennetään 7,5 metrin päällysteleveyteen ja tien rakennetta parannetaan. Lisäksi urakassa korjataan Iiton, Saarikosken ja Pousujärven palsakohteet.

Siltaurakassa nykyisiä siltoja levennetään ja niiden kantavuutta lisätään. Äijäjoen nykyinen silta ja Palojoensuun sillan kansi uusitaan, ja niiden kohdilla parannetaan myös tien geometriaa. Siltakohteita ovat Ylläsjoen silta, Pakajoen silta, Koskenniskan silta, Sonkajoen silta, Äijäjoen silta, Palojoensuun silta, Peerajoen silta ja Peeran palsasilta. Lisäksi Kolari–Muonio-välillä erillisessä Aurora-hankkeessa tie anturoidaan mittauslaitteilla, ja jatkossa tie soveltuu liikenteen automatisaation ja automaattiajamisen testausalueeksi.

Lisätietoja antaa:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Keijo Heikkilä, p. 029 534 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi
Seuraa hanketta verkossa:
www-sivut: www.liikennevirasto.fi/vt21kolari-kilpisjarvi
Facebook: www.facebook.com/vt21kolarikilpisjarvi
Twitter: @E8Kolari