Kohdennettu asumisselvityskysely

22.06.2023

Vastaa asumisselvityskyselyyn


Kolarin kunta on useiden Lapin kuntien kanssa mukana hankkeessa, jossa tehdään selvitys ja kehittämissuunnitelma asumisen ja asuntotuotannon nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Muut mukana olevat kunnat ovat Muonio, Kittilä, Enontekiö, Sodankylä, Inari ja Utsjoki.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja asumisen ja asuntotuotannon haasteisiin taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta käsin Lapin asuntopulasta kärsivissä kunnissa, erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden kannalta. Hankkeen tuloksena kunnat saavat tietoa ja kehittämissuunnitelman.

Nyt kunnan viranhaltijoilta sekä päättäjiltä, kylä- ja muilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä toivotaan vastausta asumisselvityskyselyyn hankkeeseen liittyen. Kysely on avoinna 30.6.2023 saakka, ja löytyy osoitteesta: https://mdi.screen.io/asumisselvitys

Lisätiedot:
Kullervo Lauri, tekninen johtaja, Kolarin kunta, puhelin 0400 395 587, kullervo.lauri@kolari.fi