Hannukaisen kaivoskaavat etenevät ehdotusvaiheeseen

14.02.2018

Kolarin Hannukaisen kylään suunnitellun avolouhoshankkeen kaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen. Kunnanhallitus käsittelee kolmea kaivoshankkeeseen liittyvää kaavaa kokouksessaan tiistaina 20. helmikuuta.

Kaivoshankkeen kaavoitus tapahtuu viidessä vaiheessa: kaavoituksen aloittaminen (2010), kaavaluonnos (2013 ja 2016), kaavaehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.

Kunnanhallitus päättää tiistaina kaavaehdotusten nähtäville asettamisesta. Kunnanjohtaja Antti Määttä esittää kaavaehdotuksille pidennettyä 45 päivän nähtävilläoloaikaa.

“Nähtävilläpitoajan pidentämisellä halutaan varmistaa, että kaikilla on riittävästi aikaa lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen, koska kyse on merkittävistä ja laaja-alaisista kaavaehdotuksista,” Määttä sanoo.

Nähtävilläpidon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella kunnassa harkitaan, etenevätkö kaavat valtuuston hyväksymiskäsittelyihin, vai tehdäänkö johonkin tai kaikkiin kaavaehdotuksiin muutoksia, jotka edellyttävät uuden nähtävilläpidon.

Kaivoshankkeeseen liittyy kolme kaavaa: Hannukaisen kaivoshankkeen osayleiskaava, Hannukaisen kaivosteollisuusalueen asemakaava ja Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaava. Yhteensä osayleiskaavoitettava alue on suuruudeltaan 86,7 neliökilometriä ja se sijoittuu Kolarin Hannukaisen kylään Ylläksentien etelä- ja pohjoispuolille, Rautuvaaraan sekä Rautuvaarasta Saarenputaan pohjoisosaan, jossa suunnitellun kaivoksen purkuputki saavuttaisi Tornion-Muonionjoen. Asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat yleiskaavoitettavan alueen sisälle.

Osayleiskaavaan on tehty kaavaluonnoksen nähtävilläpidon jälkeen muutoksia, joista merkittävin on Ylläksentien ja kaivosalueen väliin jäävän suojaviheralueen jakaminen asumiskäyttöön jääväksi alueeksi, kyläalueeksi ja suojavihrealueeksi. Muutos mahdollistaa kyläläisten asumisen alueella jatkossakin sekä kiinteistöjen korjaamisen ja kunnostamisen.

Kaivospiiripäätöksen mukaisesti kaavassa määrätään kaivostoiminta-alueet aidattaviksi.

Lisätietoja kaavoituksen etenemisestä antaa kunnanjohtaja Antti Määttä, 040-489 5320.