Tupailta: Esittelyssä sidosryhmäkyselyn tulokset

Tupailta: Esittelyssä sidosryhmäkyselyn tulokset

Millaisia ajatuksia Kolariin suunniteltu kaivostoiminta herättää kuntalaisissa?

Tupailta: Esittelyssä sidosryhmäkyselyn tulokset

Millaisia ajatuksia Kolariin suunniteltu kaivostoiminta herättää kuntalaisissa? Millaisia huolia nousee esiin? Ovatko ajatukset muuttuneet edelliseen kyselyyn verrattuna?

Vastaukset näihin ja muihin esitettyihin kysymyksiin on mahdollista tulla kuulemaan keskiviikkona 10.1.2024 kello 15 tai kello 17 Kolarin kunnan valtuustosaliin. Tutkimustuloksia esittelee kyselytutkimuksen toteuttaja EPSI Rating.

Kolarin kunnan asukkaille suunnattiin Kolarin kaivoshanketta koskeva sidosryhmäkysely, jossa selvitettiin kolarilaisten suhtautumista kaivoshankkeeseen sekä heidän odotuksiaan ja huoliaan hankkeeseen liittyen. Edellisen kerran Kolarin asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kyselytutkimuksessa vuonna 2020. Tuolloin kyselyyn vastasi 362 henkilöä.

EPSI Rating toteutti tutkimuksen tiedonkeruun, aineiston käsittelyn ja analysoinnin Hannukainen Miningin toimeksiannosta loka-joulukuussa 2023. Mukana oli aikaisemman kyselytutkimuksen kysymykset sekä uusia kysymyksiä, kuten EPSI Ratingin lanseeraaman kestävän kehityksen indeksin kysymykset.

Digi- ja viestintäviraston rekisteristä saatiin yhteensä 2472 yhteystietoa, joille kysely toimitettiin.

Tutkimukseen vastasi 853 kolarilaista, mikä on noin 35 prosenttia kyselyn saaneista vastaajista.

- Olemme todella iloisia, että saimme näin hyvin vastauksia kyselyyn. Meille on tärkeää, että kaivos koettaisiin täällä omaksi ja siksi halusimme kuulla nimenomaan paikallisten näkemyksiä ja kuulla heidän huolenaiheitaan, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.

Tilaisuutta on mahdollisuus seurata live lähetyksen kautta kello 15.00.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Kyselyn toteuttaja: EPSI RATING

EPSI Rating käynnistettiin EU-tutkimushankkeena 80-luvun lopussa. Hankkeessa keskityttiin asiakastyytyväisyyden mittaamiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. EPSI Ratingin omistaja on The Swedish Institute for Quality (SIQ). EPSI Rating on voittoa tavoittelematon, riippumaton ja akateeminen organisaatio.

EPSI:n työ kestävän kehityksen parissa on alkanut vuodesta 1989. Vuonna 2021 EPSI lanseerasi kestävän kehityksen indeksin, joka perustuu vuosien tutkimustyölle. EPSI:n kestävän kehityksen indeksi on mukana Hannukaisen kaivoshanketta käsittelevässä kyselytutkimuksessa.

Alkaa
10.01.2024 klo 14:00

Loppuu
10.01.2024 klo 19:00

Sijainti

Katso kartalla

Somessa