Lataa kartta tästä

Kolarin Sieppijärven kylään kuuluvan Ylisenvaaran 2,5 kilometriä pitkän maisemapolun lähtökohtana on Struven ketjun liittäminen Unescon maailmanperintöluetteloon 15.7.2005. Täällä Lakitien polun varressa on Kolarin kunnan alueen ainoa Struven kolmiomittauspiste. Lakitie aikanaan johti kylän pohjoisosan niittypalstoille, ehkä jo kauan ennen vaaran itälaidan maantielinjausta 1800-luvun jälkipuolella.

Kotiseutuyhdistys Kolarin Vasittu Luuta ry. kaavaili Ylisenvaaran mittakivestä muinaisjäännöksen hoitokohdetta vuodesta 2015 alkaen. Silloinen käynti vaaralla avasi koko maiseman vaikuttavuutta niin, että yhdistys päätti edistää vaarapolulta avautuvan paikalliskulttuurin esittelyä laajemminkin. Haasteeksi osoittautui Struven pistettä ympäröivän metsäpalstan maanomistus, joka jakautuu yli 100 osakkaalle. Kohteen laillinen hoitaminen kun vaatii Museoviraston lisäksi jokaiselta maanomistajalta kirjallisen luvan. Suunnitelma heitettiin romukoppaan, koska jokaista osakasta ei olisi voitu tavoittaa. Kunnes Ylisenvaaran mittapisteen ensimmäinen löytäjämme Petri Vaattovaara sai idean, että paikalle voisi ohjata kävijöitä kartan avulla. Sillä välin myös Sieppijärven kyläyhdistys kiinnostui polun merkitsemisestä. Niinpä kotiseutuyhdistys haki ja sai rahoitusta Museovirastolta maisemareitin perustamiseen aluksi tämän kartan avulla. Hanketta on tarkoitus jatkaa pystyttämällä numeroituihin opastuspaikkoihin vastaavat tekstitaulut. Struven pisteen kohdalle pyritään saamaan hyväksytty huomiomerkki, kun itse taulu joudutaan sijoittamaan naapuripalstalle (opaste 4 a ja b). Struven mittapiste on nimittäin muinaismuistolain nojalla rauhoitettu, vaikka kohteella saa muuten vierailla jokaisenoikeuden pohjalta.

Kartan mobiiliversio sijoitetaan Kolarin kunnan kotiseutumuseon verkkosivulle kolari.fi/fi/palvelut/vapaa-aika/museo.html . Edellä mainittujen tahojen lisäksi yhteistyökumppaneita ovat olleet Tornion kaupungin hanke ”Struven ketjun pohjoiset osat” sekä Tornionlaakson museo, polun varren muut maanomistajat, opastetekstien kirjoittajat sekä Tunturi-Lapin Paino. – Reitillä noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta: minkä ”tuot tullessas”, sen ”viet mennessäs”. Luvaton tulenteko on kielletty.

Maisemapolulle voi tiedustella opastusta kotiseutumuseolta (040 489 5316 tai museo@kolari.fi), kyläyhdistykseltä (040 50 642 73 tai Sieppijarvenkylayhdistys@gmail.com) tai kotiseutuyhdistykseltä (040 57 201 49).

Tervetuloa Ylisenvaaran maisemapolulle