Vaattovaara Rauha

toimistosihteeri, neuvonta / laskutus, röntgenin ajanvaraus