FT Mikko Laitinen: Ihmiset verkossa ja verkostoissa -yleisöluento valtuustosalissa

Me kaikki kuulumme elämässä useisiin verkostoihin perheen, ystävien, kavereiden, harrastusten ja työn kautta. Nämä verkostot muodostavat meille tärkeitä viiteryhmiä, jotka ohjaavat käytöstämme ja toimintaamme usein huomaamatta. Verkostojen roolia tutkitaan usealla eri tieteenalalla ja tässä tilaisuudessa kuullaan, millaisin keinoin sosiaalisia verkostoja tutkitaan ja missä tätä tietoa voi hyödyntää.

Kolarilaissyntyinen Mikko Laitinen on englannin kielen professori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat digitaaliset sovellukset ihmistieteissä, kielen vaihtelu ja muutos sosiaalisissa verkostoissa sekä kielen käyttö sosiaalisessa mediassa. Ennen nykyistä pestiään hän toimi vuosina 2012–2015 professorina Ruotsissa (Linné universitetet) ja on siellä monitieteisen DISA-tutkimusyksikön (Center for Data Intensive Sciences and Applications) toinen perustajajäsen. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Tiedon portaat-hanketta tukee Aluehallintovirasto.

Alkaa
08.12.2022 klo 18:00

Loppuu
08.12.2022 klo 20:00

Sijainti

Katso kartalla

Somessa