Perhe- ja mielenterveyskeskus

Me kaikki kohtaamme elämän aikana erilaisia vaikeita tilanteita, kuten elämänkriisejä, avioeroa, taloudellisia ongelmia tai sairastumisia. Joskus mieli on maassa ja tuntuu ettei saa itseään liikkeelle. Tunnetko olevasi jumissa erilaisten ongelmien kanssa? Vai oletko huolissasi lapsen tai nuoren asioista? Vanhempana olo voi välillä tuntua raskaalta ja kaipaat neuvoja miten toimia, tai kuuntelevaa korvaa.

Ota yhteyttä mielenterveystoimistoon! Haluamme olla matalan kynnyksen paikka, jonne voi kääntyä huolien kanssa. Pahaa oloa tai ahdistusta voi purkaa keskustelun avulla ja yhdessä suunnittelemme mitä tukea tarvitaan ja miten päästään eteenpäin. Monesti olo ja tilanne helpottavat nopeasti, kun yhdessä löydetään ratkaisuja ja pieniä muutoksia elämään. Meitä on täällä töissä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä yksi psykologi. Lähetettä et tarvitse, voit soittaa suoraan meille tai laittaa tekstiviestiä. Käynnit ovat ilmaisia.

Psykiatrinen sairaanhoitaja:

  • Sirpa Kangas 040 083 0424
  • Jouni Sirkkala 040 552 0772

Psykologi:

  • Anniina Oravala 040 059 4392

Mielenterveys- ja päihdestrategia

Kolarin kunnanhallitus on tehnyt 3/2010 päätöksen Tervein mielin Pohjois-Suomessa Lapin osahankkeen ja alkoholikumppanuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti, että kuntaan laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia. Strategian kirjoittamisesta vastaa monammatillinen mielenterveys- ja päihdetyöryhmä. Strategian hyväksyy kunnanvaltuusto. Strategian tavoitteena on toimia ohjenuorana päätöksenteossa, käytännön työssä ja kuntalaisten toiminnassa.

Työryhmä pyytää nyt kuntalaisilta ja muilta kiinnostuneilta kannanottoja, kommentteja ja ideoita liittyen kuntalaisten hyvinvointiin, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottamiseen ja ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Kommentteja, toivomuksia ja ideoita voi kirjoittaa esim. siitä millaiset asiat mielestänne edistäisivät kuntalaisten hyvinvointia, mitä ovat varhaisenpuuttumisen keinot, miten riskit tunnistettaisiin ajoissa, miten hoito- ja palveluketjuista tulisi toimivia.

Kommentit, toivomukset ja ideat pyydetään toimittamaan sähköpostilla sirpa.kangas@kolari.fi

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä