Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysioterapian lisäksi puheterapia ja apuvälinepalvelut.

Fysioterapia ja apuvälineet

Kolarin terveyskeskus
Fysioterapia
Sairaalantie 4b
95901 KOLARI

  • Fysioterapeutti Jouni Salminen, 040 489 5086
  • Fysioterapeutti Kaisa Reinius, 040 489 5386

Huom! Torstaisin 8.00 – 9.00 fysioterapia kiinni poliklinikan kokouksen vuoksi.

Puheterapia

Puheterapiaan ohjaudutaan useimmiten neuvolan tai lääkärin lähetteellä. Kolarissa puheterapia toteutetaan ostopalveluna. 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Se sisältää lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöiden ennaltaehkäisyn, tutkimisen ja kuntoutuksen. Puheterapeutti osallistuu myös lasten ja aikuisten syömis- ja nielemistoimintojen arviointiin ja kuntoutukseen.

Aiheeseen liittyviä sivustoja:

- Aivoliitto ry
Aivoliitto tukee lapsia ja nuoria, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sekä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita ihmisiä. Aivoliiton sivuilta löytyy tietoa myös aivoverenkiertohäiriöihin liittyvistä nielemisvaikeuksista.
- Papunet
Papunet on sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä, sisältää mm. pelejä, kuvia ja viittomia kommunikoinnin tueksi.
- Suomen änkyttäjien yhdistys ry
Yhdistyksen tarkoitus on edistää änkyttävien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa, helpottaa heidän elämäänsä ja toimia heidän edunvalvojanaan.
- Äänen huolto
Puheäänen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä ja oman äänen huoltamisesta kerrotaan HUS:n puhe- ja fysioterapeuttien tekemissä luentovideoissa Äänen huolto osat 1-3
https://www.youtube.com/watch?v=3DYwMlawiws