Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysioterapian lisäksi puheterapia ja apuvälinepalvelut.

Soita milloin vain, me soitamme takaisin.

  • Fysioterapeutti 040 489 5086
  • Fysioterapeutti 040 489 5386

Fysioterapia

Fysioterapian yksilö- ja ryhmäterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Apuvälinepalveluihin voi varata aikaa ilman lääkärin lähetettä.

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan / kuntoutujan kanssa tukea hänen liikunta- ja toimintakykyään niin, että hän selviytyy omiin resursseihinsa nähden mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä sekä mahdollisimman omatoimisena omassa elinympäristössään.

Fysioterapian palvelut ovat ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja ylläpitävää fysioterapiaa. Fysioterapia tarjoaa rajoitetusti yksilö- ja ryhmäterapiaa. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. 

Fysioterapian ryhmät kokoontuvat kerran viikossa tietyn jakson ajan ja sisältävät harjoitteiden lisäksi tietoa ja ohjausta. Osallistuminen edellyttää fysioterapeutin tekemää alkukartoitusta, jonka yhteydessä ryhmätoiminta arvioidaan sopivaksi vaihtoehdoksi.

Asiakasta kannustetaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Käyntiosoite
Kolarin terveyskeskus
Fysioterapia
Sairaalantie 4b
95900 KOLARI

Toimintaterapia

Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Kolarissa toimintaterapia toteutetaan ostopalveluna.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu toimintaterapeutti. Toimintaterapia perustuu toiminnan tieteeseen, mikä tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana. Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapeutit arvioivat asiakkaan (lapsen, työikäisen, ikäihmisen) kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessaan omassa toimintaympäristössään. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan terapia sekä annetaan ohjausta tai neuvontaa.

Toimintaterapiasta voit lukea lisää Toimintaterapeuttiliiton sivuilta.

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus, opetus, seuranta, huolto ja palautus. Apuvälinelainaamossa on hygienian ja liikkumisen apuvälineitä sekä päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä.

Apuvälinetarpeen arviointia tarvitsevat voivat varata ajan fysioterapeutilta. Apuvälinetarpeet arvioidaan fysioterapiassa yksilöllisesti tarvittaessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa, jolloin määritellään apuvälineiden tarve sekä pienet asunnonmuutostyöt, jotta asiakas pärjäisi mahdollisimman pitkään kotona omaisten sekä kotipalvelun turvin.

Lainattavat välineet ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisesti valittuja. Apuvälineiden lainauksesta tehdään asiakkaan kanssa apuvälinelainaussopimus. Lainaus on maksutonta.

Apuvälineet ovat Kolarin terveyskeskuksen omaisuutta ja ne tulee palauttaa puhdistettuina ennen laina-ajan päättymistä tai lainatarpeen lakattua.

Puheterapia

Puheterapiaan ohjaudutaan useimmiten neuvolan tai lääkärin kautta. Kolarissa puheterapia toteutetaan ostopalveluna.
Lapsille, joilla on yksi tai kaksi äännevirhettä on mahdollisuus saada Äännekoulu-lisenssi verkossa tapahtuvaan harjoitteluun.

Aiheeseen liittyviä sivustoja:

Papunet on sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä, sisältää mm. pelejä, kuvia ja viittomia kommunikoinnin tueksi.

  • Äänen huolto

Puheäänen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä ja oman äänen huoltamisesta kerrotaan HUS:n puhe- ja fysioterapeuttien tekemissä luentovideoissa Äänen huolto osat 1–3.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää änkyttävien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa, helpottaa heidän elämäänsä ja toimia heidän edunvalvojanaan.

Aivoliitto tukee lapsia ja nuoria, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sekä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita ihmisiä. Aivoliiton sivuilta löytyy tietoa myös aivoverenkiertohäiriöihin liittyvistä nielemisvaikeuksista.