Asiakkaan oikeudet ja maksut

Kolarin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 10.6.2019:

Puhelinyhteys terveyskeskukseen: virka-aikana samana päivänä
Hoidon tarpeen määrittely puhelimitse: samana päivänä

 • Lääkärin vastaanotto  2–3 viikkoa
 • Sairaanhoitajan vastaanotto  1–3 viikkoa
 • Röntgen samana päivänä
 • Terveydenhoitajan vastaanotto 1–2 viikkoa
 • Hammaslääkärin vastaanotto 6 kuukautta
 • Suuhygienistille 1–2 kuukautta

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toimisto sijaitsee Lapin Keskussairaalassa. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1.krs).

Valviran nettisivuilta löytyy myös toimintaohjeita, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon.

Asiakasmaksut

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Alla listattuna yleisimpiä maksuja.

Vastaanottokäynti

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu:

 • käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa 20,60 € (18 vuotta täyttäneeltä)
 • päivystysmaksu klo 20.00-08.00, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 25,00 € (päivystyskäyntejä ei oteta huomioon laskettaessa 1-3 maksullisten käyntien kertymää)
 • veteraanitunnuksen omaavat vapautettu ym. maksuista (Kh 24.10.2005 § 408)

Maksu lääkärintodistuksesta (maksuissa ei ole ikärajoja)

 • Lääkärin todistuksesta ja lausunnosta 45,00 €
 • Ajokorttitodistus 55,00 €
 • Hammaslääkärin todistus ja lausunto 43,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu
(15 vuotta täyttäneeltä)

 • Lääkärin vastaanotto 50,00 euroa
 • Hammashuolto 50,00 euroa

Sosiaali- ja terveyslautakunta muistuttaa, että kuntalaiset kiinnittäisivät erityistä huomiota varattujen terveyskeskuslääkäreiden ja suun terveydenhuollon varattujen aikojen käyttämiseen. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 50,00 euron suuruinen maksu. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Vuodeosasto

Hoitopäivämaksut
Lyhytaikainen laitoshoito:

 • hoitopäivämaksu 44,00 euroa
 • hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen vapaakortin voimassaoloaikana 20,00 euroa

Hammashuollon maksut

Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta käynniltä peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hoitolassa käynnin yhteydessä tai lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa KELA-korvausta.

Käyntimaksu (peritään joka kerta):

 • Suuhygienistillä käynti 9,00 €
 • Hammaslääkärillä käynti 12,00 €
 • Erikoishammaslääkärillä käynti 17,00 €

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

 • Tarkastus 7,50–33,00 €
 • Paikkaushoito 16,50 – 49,00 €
 • Hammaskiven poisto, käyntikerralta 7,50–68,00 €
 • Hampaan poisto 16,50–33,00 €
 • Leikkauksellinen hampaan poisto 49,00–68,00 €
 • Juurihoito, käyntikerralta 16,50–49,00  €
 • Hammasröntgenkuva 8,00 €
 • OPTG 17 € (leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)
 • Ehkäisevä hoito 7,50 €
 • Puudutus 7,50 €
 • Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle) 43,60 €
 • Peruuttamaton poisjäänti 50,00 € (15 vuotta täyttäneiltä)

Rikkoutuneen tai hävinneen oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.

Maksukatto

Maksukatto 1.3.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella palvelun käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto, joka on 683 euroa kalenterivuodessa 1.3.2018 alkaen.

Neuvonta, potilasmaksuasiat ja potilasarkisto 040 489 5096