Asiakkaan oikeudet ja maksut

Kolarin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 1.9.2022:

 • Puhelinyhteys terveyskeskukseen: Virka-aikana saman päivän aikana
 • Hoidon tarpeen määrittely: Virka-aikana saman päivän aikana
 • Hammaslääkärin vastaanotto: Kiireelliset hoidetaan päivystyksenä, muut 6 viikkoa
 • Lääkärin vastaanotto: Virka-aikana saman päivän aikana
 • Laboratorio: 1 vrk
 • Röntgen: 1-7 vrk Yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
 • Sairaanhoitajan vastaanotto: Virka-aikana saman päivän aikana
 • Terveydenhoitajan vastaanotto: 1-5 vrk

Valinnan vapaus

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit itse valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi (terveysaseman) mistä tahansa Suomessa. Vaihto edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä sekä nykyiseen, että tulevaan terveyskeskukseen. Ilmoituksen tekemiseen tarvittavan lomakkeen saat terveyskeskuksen neuvonnasta tai nettisivujen lomakkeet osiosta. Hoitopaikanvalinta -sivustolle on koottu kattavasti tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä.

Potilasasiamies

Lisätietoja potilasasiamiehen toiminnasta löytyy Lapin sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Potilasasiamihen toimisto sijaitsee Lapin Keskussairaalassa. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1.krs).

Valviran nettisivuilta löytyy myös toimintaohjeita, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksutoimisto auttaa maksuihin ja laskutukseen liittyvissä asioissa kuten kuntalaskutus, maksukatto ja terveyskeskusmaksut.

 • puh. 040 489 5096
 • fax 016 561 052

Avoinna

 • ma – pe 8 – 11 ja 12 –15

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Alla listattuna yleisimpiä maksuja.

Vastaanottokäynti

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu:

 • käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa 20,90 € (18 vuotta täyttäneeltä)
 • päivystysmaksu klo 20.00-08.00, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 28,70 € (päivystyskäyntejä ei oteta huomioon laskettaessa 1-3 maksullisten käyntien kertymää)
 • veteraanitunnuksen omaavat vapautettu ym. maksuista (Kh 24.10.2005 § 408)

Vuodeosasto

Hoitopäivämaksut
Lyhytaikainen laitoshoito:

 • hoitopäivämaksu 49,60 euroa
 • hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen vapaakortin voimassaoloaikana 22,80 euroa

Hammashuollon maksut

Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta käynniltä peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hoitolassa käynnin yhteydessä tai lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa KELA-korvausta.

Käyntimaksu (peritään joka kerta):

 • suuhygienistillä käynti 10,30 €
 • hammaslääkärillä käynti 13,30 €
 • erikoishammaslääkärillä käynti 19,50 €

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

 • tarkastus 8,50–38,00 €
 • paikkaushoito 19,20–55,60 €
 • hammaskiven poisto, käyntikerralta 8,50–78,00 €
 • hampaan poisto 19,20–55,60 €
 • leikkauksellinen hampaan poisto 55,60–78,00 €
 • juurihoito, käyntikerralta 19,20–55,60  €
 • hammasröntgenkuva 8,50 €
 • OPTG 19,20 € (leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)
 • ehkäisevä hoito 8,50 €
 • puudutus 8,50 €

Rikkoutuneen tai hävinneen oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.

Maksu lääkärintodistuksesta (maksuissa ei ole ikärajoja)

 • Lääkärin todistuksesta ja lausunnosta 51,50 €
 • Ajokorttitodistus 61,80 €
 • Hammaslääkärin todistus ja lausunto 43,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu(18 vuotta täyttäneeltä)

 • Lääkärin vastaanotto 51,50 euroa
 • Hammashuolto 51,50 euroa

Sosiaali- ja terveyslautakunta muistuttaa, että kuntalaiset kiinnittäisivät erityistä huomiota varattujen terveyskeskuslääkäreiden ja suun terveydenhuollon varattujen aikojen käyttämiseen. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 51,50 euron suuruinen maksu. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella palvelun käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto, joka on 692 euroa kalenterivuodessa 1.1.2022 alkaen.

Potilasmaksuasioissa voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen numeroon 040 489 5096.