Asiakkaan oikeudet ja maksut

Kolarin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 10.09.2018:

Puhelinyhteys terveyskeskukseen: virka-aikana samana päivänä
Hoidon tarpeen määrittely puhelimitse: samana päivänä
Lääkärin vastaanotto: 1 - 2 viikkoa
Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 - 2 viikkoa
Röntgen: samana päivänä
Terveydenhoitajan vastaanotto: 1 - 2 viikkoa
Hammaslääkärin vastaanotto: 3 - 5 kuukautta
Suuhygienistille: 2 - 3 kuukautta

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toimisto sijaitsee Lapin Keskussairaalassa. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1.krs).

Asiakasmaksut

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Alla yleisimpiä maksuja. 

Vastaanottokäynti

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu:

 • käyntimaksu enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa 20,60 €(18 vuotta täyttäneeltä)
 • päivystysmaksu klo 20.00-08.00, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 24,30 € (päivystyskäyntejä ei oteta huomioon laskettaessa 1-3 maksullisten käyntien kertymää)
 • veteraanitunnuksen omaavat vapautettu ym. maksuista (Kh 24.10.2005 § 408)

Maksu lääkärintodistuksesta (maksuissa ei ole ikärajoja)

 • Lääkärin todistuksesta ja lausunnosta 43,60 €
 • Ajokorttitodistus 52,50 €
 • Hammaslääkärin todistus ja lausunto 43,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu
(15 vuotta täyttäneeltä)

 • Lääkärin vastaanotto 43,60 euroa
 • Hammashuolto 43,60 euroa

Sosiaali- ja terveyslautakunta muistuttaa, että kuntalaiset kiinnittäisivät erityistä huomiota varattujen terveyskeskuslääkäreiden ja suun terveydenhuollon varattujen aikojen käyttämiseen. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 43,60 euron suuruinen maksu. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Vuodeosasto

Hoitopäivämaksut
Lyhytaikainen laitoshoito:

 • hoitopäivämaksu 41,90 euroa
 • hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen vapaakortin voimassaoloaikana 19,40 euroa

Hammashuollon maksut

Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta käynniltä peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hoitolassa käynnin yhteydessä tai lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa KELA-korvausta.

Käyntimaksu (peritään joka kerta):

 • Suuhygienistillä käynti 8,80 €
 • Hammaslääkärillä käynti 11,30 €
 • Erikoishammaslääkärillä käynti 16,40 €

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

 • Tarkastus 7,30 - 32,20€
 • Paikkaushoito 16,20 – 47,20€
 • Hammaskiven poisto, käyntikerralta 7,30 - 66,20€
 • Hampaan poisto 16,20 - 32,20
 • Leikkauksellinen hampaan poisto 47,20 - 66,20€
 • Juurihoito, käyntikerralta 16,20 - 47,20€
 • Hammasröntgenkuva 7,30 €
 • OPTG 16,20 € (leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)
 • Ehkäisevä hoito 7,30 €
 • Puudutus 7,30 €
 • Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle) 43,60 €
 • Peruuttamaton poisjäänti 43,60 € (15 vuotta täyttäneiltä)

Rikkoutuneen tai hävinneen oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.

Maksukatto

Maksukatto 1.3.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella palvelun käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto, joka on 683 euroa kalenterivuodessa 1.3.2018 alkaen.

Neuvonta, potilasmaksuasiat ja potilasarkisto 040 489 5096