Vammaisten palvelut

Kolarin tarjoaa vammaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa.

Työntekijät kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa ja opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin.

Kun tarvitset ohjausta palveluiden pariin, ota yhteyttä:

 • Kehitysvammatyön palveluvastaava, 040 764 3172
 • Sosiaalityöntekijä, 040 012 0098 tai 040 766 1549
 • Vammaispalveluista voit kysyä ja saada tietoa myös Kolarin kunnan virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Virtussa. Kysymyksiin vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista palveluista:

Kehitysvammaisten asumispalvelu Kotikontu
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Toimari
Toimarin myymälä
Henkilökohtainen avustaja

Kolarin kunnassa vammaisille tarjottavat palvelut perustuvat seuraaviin lakeihin:

Terveydenhuoltolaki
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
Sosiaalihuoltolaki

Kehitysvammaisten asumispalvelu Kotikontu

Kolariin valmistui kesällä 2014 kehitysvammaisten asumisyksikkö Kotikontu, jossa asuu 14 asukasta. Asukkaat saavat tukea asumiseen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti.

Yksikössä on yhdeksän tehostetun asumispalvelun yksiötä, joissa asukkaat saavat apua ja ohjausta ympärivuorokautisesti.
Ohjatun asumispalvelun rivitalon kuudessa yksiössä asukkaat asuvat itsenäisemmin. Kotikonnussa on myös vuorotteluhuone, jossa kotona asuvat kehitysvammaiset asuvat lyhyitä vierailujaksoja.

Asukkaat kalustavat asuntonsa itse. He maksavat asumisesta vuokran ja sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut.

Päivittäisissä asioissa ota yhteyttä

 • 0400 761 026
 • 040 89 5067

Muissa asioissa ota yhteyttä

 • Kehitysvammatyön palveluvastaava, 040 764 3172

Osoite:

 • Aleksintie 12, 95900 Kolari

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Kotikontu valmistui Kolarin kirkonkylälle vuonna 2014.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Toimari

Toimari on kehitysvammaisten ja muiden työtoiminnan piirissä olevien toimintakeskus, jossa asiakkaat ylläpitävät ja kehittävät fyysisiä ja psyykkisiä taitojaan tavoitteellisesti ja yksilöllisesti työntekijöiden avustuksella tekstiiliverstaassa sekä puutyö- ja askarteluverstaassa.

Toimarilla on myös omaa teatteritoimintaa, ja toimarilaiset esiintyvät erilaisissa tapahtumissa.

Toimarin henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella, eli asiakkaita kannustetaan käyttämään omia taitojaan ja voimavarojaan.

Toimarin työtoiminnoissa käy aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia sekä työkokeiluun ja kuntoutukseen osallistuvia asiakkaita. Osa kehitysvammaisista työskentelee Kolarin kunnan muissa yksiköissä sekä paikallisissa yrityksissä.

Työtoiminnassa mukana olevien kätten töitä on myynnissä Toimarin myymälässä sekä Kolarin kirpputoripalstoilla.

Yhteystiedot:

Jokijalantie 91 b, 95900 Kolari

 • Tekstiilityö: 040 489 5066
 • Puu- ja askarteluverstas: 040 489 5065, 040 489 5365
 • Kehitysvammatyön palveluvastaava, 040 764 3172

Lue lisää Toimarin arjesta Facebookjutustamme.

Toimarin myymälä

Toimarin myymälästä löydät yksilöllisiä lahjatuotteita. Myynnissä on esimerkiksi räsymattoja (tilauksesta omista tai Toimarin kuteista), matonkuteita ja lapinrummun kehikoita.

Myymälä on avoinna arkisin kello 8-14.30 osoitteessa
Jokijalantie 91 b, 95900 Kolari

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä. Palvelua voi käyttää

 1. Työssäkäyntiin
 2. Opiskeluun
 3. Asiointiin
 4. Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 5. Virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Tarvittaessa mukana voi olla kunnan järjestämä tai kuljetuspalvelun käyttäjän oma saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Voit hakea kuljetuspalvelua lomakkeella:

Kuljetuspalveluhakemus

Rekisteri kuljetusten palvelusetelin tuottajaista

Lisää tietoa kuljetuspalvelusta antavat sosiaalityöntekijät:

 • 040 766 1549
 • 0400 120 098

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolelle:
1. päivittäisissä toimissa
2. työssä ja opiskelussa
3. harrastuksissa
4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai
5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Palvelutarpeen ja laajuuden arvioi sosiaalityöntekijä. Myönnettävää tuntimäärää mitoitettaessa otetaan huomioon palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve sekä vaikeavammaisen henkilön elämäntilanne.

Asunnon muutostyöt ja apuvälineet

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Kunta korvaa myös vaikeavammaisen asunnossaan tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut.
Korvattavia asunnon muutostöitä ovat ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Lisäksi kunta voi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.
Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asunnon muutostöistä. Muutostöiden tarvetta arvioitaessa tehdään yleensä kotikäynti fysioterapeutin kanssa.