Sosiaaliasiamies

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi sosiaalihuollon palveluissa, voit selvittää tilannetta sosiaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamies pyrkii selventämään päätöksen perusteita sekä Suomen lain ja kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä.

Kolarin kunnan sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Merikratos Sosiaalipalvelut Oy. Lisää tietoa palvelun tuottajasta löydät yrityksen kotisivuilta.

Voit asioida sosiaaliasiamiehen kanssa myös verkossa virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Virtun kautta.

Sosiaaliasiamiehen palvelu perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien toteutumista. Hän neuvoo ja avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutusten tekemisessä ja tiedottaa kuntalaisia heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti. 

Rekisteriseloste Merikratos