Asiakkaan oikeudet

Tältä sivulta löydät jonotusajat sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen yhteystiedot ja tehtävät sekä Kolarin kunnan hyvinvointikertomuksen.

Sosiaalipalveluiden jonotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § edellyttää iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaisemista puolen vuoden välein. Odotusajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus saada hakemansa palvelu.

Kolarin kotipalvelun odotusajat 31.8.2019:

  • Palvelutarpeen arviointi yli 75 -vuotiaille 7 arkipäivää
  • Kodinhoitajien kotikäynnit arkipäivälle 3–14 vrk
  • Turvapuhelin 1–2 viikkoa
  • Ateriapalvelu 1–7 vrk
  • Siivouspalvelun palveluseteli 3–4 viikkoa
  • Omaishoidontuki , kotikäynti 3–4 viikkoa
    Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen hakukuukaudesta lukien

Ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat 31.8.2019:

  • Vuorottelupaikka 1–7 vrk
  • Palveluasumispaikka palvelukoti Tannassa 2–3 kk

Sosiaaliasiamies

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti-to klo 10-13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi

Hyvinvointikertomus

Kolarin kunnan hyvinvointikertomus on tarkoitettu sekä kunnan virka- ja luottamushenkilöille että kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on luoda käytäntö, jossa laaja hyvinvointikertomus käsitellään valtuustokauden aluksi ja arvioidaan lopuksi. Hyvinvointikertomuksesta nostetaan yksi tai useampi painopistealue, johon resurssit ja voimavarat keskitetään.

Lue ja tutustu tästä linkistä: Kolarin kunnan hyvinvointikertomus