Asiakkaan oikeudet

Tältä sivulta löydät jonotusajat sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen yhteystiedot ja tehtävät sekä Kolarin kunnan hyvinvointikertomuksen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden jonotusajat

Odotusajat iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluihin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § edellyttää iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaisemista puolen vuoden välein. Odotusajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus saada hakemansa palvelu.

Kolarin kotipalvelun odotusajat 21.6.2016:

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiaille 7 arkipäivää
Kodinhoitajien kotikäynnit arkipäivälle 3-14 vrk
Turvapuhelin 1-2 viikkoa
Ateriapalvelu 1-7 vrk
Siivouspalvelun palveluseteli 2-3 viikkoa

Omaishoidontuki , kotikäynti 2-4 viikkoa
Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen hakukuukaudesta lukien

Ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat 21.6.2016:

-vuorottelupaikka 1-3 vrk
-palveluasumispaikka palvelukoti Tannassa 2-4 viikkoa

Terveyspalveluiden hoitotakuun toteutuminen

Kolarin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 20.03.2017:

Puhelinyhteys terveyskeskukseen.........................Virka-aikana samana päivänä
Hoidon tarpeen määrittely......................................Puhelimitse samana päivänä
Lääkärin vastaanotto.............................................3 - 4 viikkoa
Sairaanhoitajan vastaanotto..................................1 - 4 viikkoa
Röntgen.................................................................Samana päivänä
Terveydenhoitajan vastaanotto..............................1 - 2 viikkoa
Hammaslääkärin vastaanotto................................4 - 6 kuukautta
Suuhygienistille......................................................1 kuukausi

Sosiaaliasiamies

Kolarin kunnan sosiaaliasiamies Seppo Niskanen neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen tavoitat:
Puh 010 830 5106
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toimisto sijaitsee Lapin Keskussairaalassa. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Lapin sairaanhoitopiirin sivuilta. 

Hae täytettävä lomake tästä: http://www.kolari.fi/media/muistutuslomake-yleinen.pdf

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1.krs).

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

Neuvoa potilasta potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat mm.

- Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

- Potilaan tiedonsaantioikeus

- Potilaan itsemääräämisoikeus

- Alaikäisen potilaan asema

- Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta

- Tietosuoja-asiat

- Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun

- Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä

- Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Hyvinvointikertomus

Kolarin kunnan hyvinvointikertomus on tarkoitettu sekä kunnan virka- ja luottamushenkilöille että kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on luoda käytäntö, jossa laaja hyvinvointikertomus käsitellään valtuustokauden aluksi ja arvioidaan lopuksi. Hyvinvointikertomuksesta nostetaan yksi tai useampi painopistealue, johon resurssit ja voimavarat keskitetään.

Lue ja tutustu tästä linkistä: Kolarin kunnan hyvinvointikertomus