Asiakkaan oikeudet

Tältä sivulta löydät jonotusajat sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen yhteystiedot ja tehtävät sekä Kolarin kunnan hyvinvointikertomuksen.

Sosiaalipalveluiden jonotusajat

Odotusajat iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluihin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § edellyttää iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaisemista puolen vuoden välein. Odotusajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus saada hakemansa palvelu.

Kolarin kotipalvelun odotusajat 21.6.2016:

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiaille 7 arkipäivää
Kodinhoitajien kotikäynnit arkipäivälle 3-14 vrk
Turvapuhelin 1-2 viikkoa
Ateriapalvelu 1-7 vrk
Siivouspalvelun palveluseteli 2-3 viikkoa

Omaishoidontuki , kotikäynti 2-4 viikkoa
Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen hakukuukaudesta lukien

Ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat 21.6.2016:

-vuorottelupaikka 1-3 vrk
-palveluasumispaikka palvelukoti Tannassa 2-4 viikkoa

Sosiaaliasiamies

Kolarin kunnan sosiaaliasiamies Seppo Niskanen neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen tavoitat:
Puh 010 830 5106
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi

Hyvinvointikertomus

Kolarin kunnan hyvinvointikertomus on tarkoitettu sekä kunnan virka- ja luottamushenkilöille että kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on luoda käytäntö, jossa laaja hyvinvointikertomus käsitellään valtuustokauden aluksi ja arvioidaan lopuksi. Hyvinvointikertomuksesta nostetaan yksi tai useampi painopistealue, johon resurssit ja voimavarat keskitetään.

Lue ja tutustu tästä linkistä: Kolarin kunnan hyvinvointikertomus