Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

17.11.2020

Ylläksen kehittämissuunnitelma ja osayleiskaavan uudistaminen

– Nyt työn alla oleva Ylläksen osayleiskaava toimii valmistuttuaan Ylläksen alueen maankäytön ja toiminnan kehittämisen ohjenuorana aina vuoteen 2040 asti, Kolarin tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri kertoo.
Hänen mukaansa moni asia säilyy ennallaan, mutta nyt mietitään mitä asioita uudessa kaavassa kehitetään. Edellinen osayleiskaava vahvistettiin vuonna 2008, ja sitä edeltävä vuonna 1993.
– Meillä on hyviä kokemuksia työpajatyöskentelystä, joka on nyt alkamassa. Mukaan kutsutaan tälläkin kertaa mukaan yrittäjiä ja kuntalaisia.

Osayleiskaavaehdotuksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2022.
–Työn tavoitteena on laatia sellainen lopputulos että Ylläs olisi edelleen vuonna 2040 merkittävä kansainvälinen matkailukeskus eri toimintoineen ja palveluineen, Lauri kertoo.
Hänen mukaansa monet edellisessä Ylläksen osayleiskaavassa (2008) suunnitellut asiat toteutuivat hyvin, mutta kukaan ei osannut silloin aavistaa esimerkiksi pyöräilyn valtavaa kasvua. Hannukaisen kaivoshanketta koskeva osayleiskaava ei ole mukana tässä työssä, se on vireillä omana kokonaisuutenaan.

Uuden osayleiskaavan suunnittelussa ovat mukana elinkeinopolitiikka, energia ja reitistöt.
– Liikunnallisten aktiviteettien painotus on lisääntynyt paljon. Nyt on aika osallistua kommentoimalla ja vastaamalla kyselyyn, Lauri summaa.
Samalla tehdään Ylläksen alueen kehittämissuunnitelman päivittäminen, jonka työnimi on Ylläs III. Yhteistyökumppaniksi työhön on kilpailutettu Sweco Oy.

-toimittaja Petra Kannisto

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.2.2020, osayleiskaava.

Ylläksen voimassa oleva yleiskaava on hyväksytty 2008, ja se on päätetty uudistaa. Yleiskaavan
uudistaminen laaditaan rinnakkain Ylläksen toiminnallisen suunnittelun (Ylläs III) kanssa. Yleiskaavan
uudistamisen tavoitteena on turvata Ylläksen alueen maankäytön ja rakennetun ympäristön
laadukas kehittäminen sekä luoda edellytykset alueen matkailun kehittämiselle. Yleiskaava
valmistellaan laajalla yhteistyöllä.
Suunnittelualue kattaa voimassa olevan Ylläksen osayleiskaavan alueen lukuun ottamatta vireillä
olevan Hannukaisen kaivosalueen yleiskaavan aluetta. Suunnittelualueeseen sisältyy Ylläksen
keskeinen tunturialue sekä Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylät.

Kyselyyn toivotaan vastauksia matkailijoilta ja asukkailta, mökkeilijöiltä ja kaikilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta! Kysely on avoinna vastattavaksi 30.11.2020 saakka.Kyselyn toteuttaa Kolarin kunta ja Sweco Infra & Rail Oy.

Ylläksen kehittämissuunnitelma ja osayleiskaavan uudistaminen- vastaa kyselyyn täällä

Lisätietoa voi kysyä:
Kolarin kunnasta Kullervo Laurilta (kullervo.lauri@kolari.fi)
Kaavan ja toiminnallisen suunnitelman laatijalta: Sweco Infra & Rail Oyltä Sanukka Lehtiö
(sanukka.lehtio@sweco.fi) tai Kimmo Vähäjylkkä (kimmo.vahajylkka@sweco.fi)