Jäteasema palvelee parillisina viikkoina

22.08.2019

Jäteasema on avoinna myös lauantaina 7.9.

Lapiokuusikon jäteasema, jossa sijaitsee myös yksityistalouksien ongelmajätteiden vastaanottopiste, pidetään avoinna joka toinen perjantai parillisina viikkoina kello 12–18 sekä lisäksi elo- ja syyskuussa kuukauden ensimmäisen arkilauantai kello 12–16.

 • 23.08.2019 kello 12–18.
 • 6.09.2019 kello 12–18
 • 7.09.2019 kello 12–16
 • 20.09.2019 kello 12–18
 • 4.10.2019 kello 12–18
 • 18.10.2019 kello 12–18
 • 1.11.2019 kello 12–18
 • 15.11.2019 kello 12–18
 • 29.11.2019 kello 12–18
 • 13.12.2019 kello 12–18
 • 27.12.2019 kello 12–18
 • 10.01.2020 kello 12–18

Lapiokuusikon jäteasemalla otetaan vastaan kaatopaikkajätettä, polttokelpoista jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallista jätettä, kotitalouksien rakennus- ja purkujätettä sekä kierrätyskelpoista jätettä lajiteltuna.

Ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromuja otetaan vastaan Lapiokuusikon jäteasemalla edellä mainittuina aukioloaikoina. Yksityistalouden ongelmajätteistä sekä sähkö- ja elektroniikkaromuista ei peritä jätteiden käsittelymaksua eli niiden vastaanotto on tuojalle ilmaista. Ns. ”riisuttua” sähkö- ja elektroniikkaromua ei oteta vastaan vaan romusta on oltava tallella vähintään 80 %.

Milloin jätteet kerätään?

Talousjätteet kerätään Kolarin kunnan alueella joka toinen viikko eli viikkoina 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 jne.

 • Torstain reitti (kunnan eteläpuoli) ajetaan pääsääntöisesti edellä mainittuina viikkoina (joka toinen viikko), mutta
 • talviaikana 16.9.–30.4 muualla kuin Sieppijärven kylän alueella (joka neljäs viikko) viikkoina 34, 36, 38, 42, 46, 50, 2, 6, 10, 14, 18, 20, 22 jne.
 • Äkäslompolon ja Ylläsjärven keskukset ajetaan pääsääntöisesti edellä mainittuina viikkoina (joka toinen viikko).
 • Keskukset ajetaan kuitenkin kevätsesonkina viikot 48–18 ja syyssesonkina viikot 35–40 joka viikko.
 • Äkäslompolossa edellä mainittuina sesonkeina ajopäivät ovat maanantai ja perjantai, muuna aikana ajetaan ainoastaan maanantaina.

Ajoreitit

 • Maanantaisin: Äkäslompolo–Hannukainen
 • Tiistaisin: Äkäsjokisuu–Lietorova–Kalkkikangas–Luosu–Ylläsjärvi–Kurtakko–Teurajärvi
 • Keskiviikkoisin: Kolari kk–Palosaajo–Saari–Saarenpudas
 • Torstaisin: Tulli–Väylänpää–Kallioniemi–Aitamännikkö–Nuottavaara–Taapajärvi–Vaattojärvi–Venejärvi–Venetti–Sieppijärvi–Pohjasenvaara (kunnan eteläpuoli)
 • Perjantaisin: Äkäslompolossa Nilivaaran, Kaupinjärven ja Röhkömukan alue

Kuljetukset suorittaa Hettula Oy. Kuljetusjärjestelyt, laskutus ja tyhjennystilaukset puh. 0500 643 160 tai sähköpostilla hettulaoy@hettula.fi. Tyhjennystilaus tulee tehdä ennen ajopäivää.

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely

Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten kohdassa 34. on määräykset jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä. Tekninen lautakunta on hyväksynyt määräykset kokouksessaan 29.11.2017 § 81 ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2018 alkaen.

Määräysten mukaan omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa hyödyntää lannoitteena omassa hallinnassa olevalle maatalouskäytössä olevalle maalle tai riistapellolle kunhan liete on tätä ennen käsitelty määräyksissä esitetyllä tavalla.

Tekninen lautakunta voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta hyväksyä sellaisen poikkeaman jätehuoltomääräyksistä, jossa se sallii toiminnanharjoittajan käsitellä omassa asumisessaan syntyvän lietteen lisäksi enintään kuuden muun lähellä sijaitsevan kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen (enintään 15 m3/vuosi).

Poikkeamishakemuksessa on oltava lietteen käsittelystä vastaavan henkilön yhteystiedot ja tiedot kaikista kiinteistöistä, joiden lietettä käsitellään tai joilla lietettä hyödynnetään.

Mikäli Kolarin kunnan alueella tapahtuu edellä mainittua toimintaa lietteiden käsittelyn osalla, on sitä tekevän toiminnanharjoittajan tehtävä jätehuoltomääräysten mukainen poikkeamishakemus osoitteella

 • Kolarin kunta, Tekninen lautakunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari