Eduskuntavaalit 2023

03.03.2023

Eduskuntavaalit 2023

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat

 

Kiinteiden ennakkoäänestyspaikkojen aikataulut:

Kolarin kunnanvirasto
Isopalontie 2, 95900 Kolari

 • keskiviikko 22.3. kello 9.00–15.00
 • torstai 23.3. kello 9.00–15.00
 • perjantaina 24.3. kello 9.00–15.00
 • lauantai 25.3. kello 12.00–15.00
 • sunnuntai 26.3. kello 12.00–15.00
 • maanantai 27.3. kello 9.00–20.00
 • tiistai 28.3. kello 9.00–20.00

Sieppijärven koulu
Sisuntie 2, 95800 Sieppijärvi

 • keskiviikko 22.3. kello 14.00–18.00

Äkäslompolon liikuntahalli
Koulutie 2, 95970 Äkäslompolo

 • maanantai 27.3. kello 11.00–17.00

 

Kiertävän äänestysauton aikataulu torstaina 23.3.2023 

 • LappeanLohi, Lappeantie 251
  kello 9.00–9.30
 • Väylänpää, Lappean ja Koivumaan tien risteys
  kello 10.00–10.30
 • Koivumaa, Koivumaantie 53
  kello 10.50–11.00
 • Nuottavaara, ent. koulun piha
  Nuottavaarantie 115, kello 12.15–12.45
 • Pasmajärvi, Sointula
  Nuottavaarantie 55, kello 13.00–13.10
 • Ruokojärvi, Lohinivantie 221
  kello 13.40–13.50
 • Taapajärvi, Lohinivantie 365a,
  kello 14.20–14.30
 • Venejärvi, ent. kaupan piha,
  Venejärventie 190 b, kello 15.45–16.05

 

Vaalipäivän äänestysalueet ja -paikat sekä äänestysaika

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä sunnuntai 2.4.2023 kello 9.00–20.00.

I Sieppijärvi
Sieppijärven koulu, Sisuntie 2

II Äkäslompolo
Äkäslompolon liikuntahalli, Koulutie 2

III Vaattojärvi
Vaattojärven koulu, Vaattojärventie 118 b

IV Kolari
Kolarin kunnanvirasto, Isopalontie 2

V Kurtakko
Ylläsjärven koulu, Kotamäentie 1 b

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty hänen kohdalleen äänioikeusrekisteriin. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Tannassa, Palvelutalolla ja Kotikonnussa tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä ennakkoäänestysaikana.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös kotiäänestystä haluavan äänestäjän valitsema henkilö.

Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti (os. Kolarin kunta, keskusvaalilautakunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari) tai puhelimitse numeroon 040 489 5041 viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00.

Kotiäänestys toimitetaan erikseen sovittuna aikana aikavälillä 22.–28.3.2023.

Kolarissa 23.2.2023
Kolarin kunnan keskusvaalilautakunta