Riistakeskuksen luennot Kellokkaassa

Suomen Riistakeskuksen hirvitalousaluesuunnittelija Ville Viitanen pitää luennot perjantaina 6.9. klo 13:00 - 14:00 hirvieläinbiologiasta (hirvi&metsäkauris) ja klo 15:00 - 16:00 Riistametsänhoidosta. Vapaa pääsy kaikille. Tervetuloa!
Suomen riistakeskus on käynnistänyt hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen -hankkeen, jonka koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan. Koulutuksen painopiste on kuitenkin ensimmäisessä hankevuodessa.

Hankkeen kehittämistavoitteita: Riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden verotussuunnittelun menettelyiden yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen Paikallistason sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Hirvitalousalueiden rajausten tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen. Pienten hirvieläinten kannan seurannan ja säätelyn kehittäminen. Tavoitteena on myös edistää monilajista kannanhoitoa. Siinä hirvieläinkantojen hoidossa otetaan nykyistä paremmin huomioon myös suurpetokantojen alueellinen tila ja runsaus. Hirvieläimet ovat etenkin sudelle ja karhulle tärkeä ravintoresurssi. Yhdistämällä monilajista riistatietoa osaksi käytännön verotussuunnittelua ja kannanhoitoa, voitaneen jatkossa todennäköisesti helpottaa suurpeto- ja hirvieläinkonflikteja.

Lisätietoa: https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/hirvielaimet/

Alkaa
06.09.2019 klo 13:00

Loppuu
06.09.2019 klo 16:00

Sijainti

Katso kartalla

Somessa