Monimuotoinen Metsätalous

Metsähallituksen tiimiesimies Kari Koivumaa kertoo metsätalouden perusteista ja siitä miten muut metsienkäyttäjät huomioidaan metsätalouden toiminnassa.
Metsähallitus 160 vuotta metsissä ja vesillä -luennot
Yllästunturin luontokeskus Kellokas

Torstaina 5.9.2019 klo 18-19

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Suomessa kasvaa metsää enemmän kuin sitä käytetään ja aina, kun puuta kaadetaan, maanomistajan on huolehdittava metsän uudistumisesta. Siksi Suomessa istutetaankin joka vuosi 150 miljoonaa puuta. Niistä noin 20 miljoonaa istutetaan valtion monikäyttömetsiin. Metsät uudistuvat myös luontaisesti, vajaa viidesosa Metsähallituksen metsämaista on syntynyt luontaisesti uudistumalla.

Metsistä saatavaa puuta käytetään muun muassa hygieniatuotteissa, papereissa, vaatteissa, huonekaluissa, rakentamisessa, pakkauksissa ja biomateriaalina. Metsiä tarvitaan myös virkistäytymiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä ilmakehästä ja toimii siten hiilinieluna.

Metsätalous Oy:n käytössä olevat valtion metsät ovat monikäyttömetsiä. Monikäyttömetsät ovat nimensä mukaisesti kaikkien käytössä. Taloudellisesti merkittävin toimija on metsätalous, joka mahdollistaa ja helpottaa monien muiden toimijoiden pääsyä luonnon helmaan.Torstaina 12.9. 2019
Kalastus valtion vesillä, Metsähallituksen rooli valtion vesien kalastuksessa.

Metsähallituksen Eräpalveluista, erikoissuunnittelija Markku Vierelä perehdyttää kalastuksen saloihin.
Kalastuslaki 379/2015 määrittää sanatarkasti Metsähallituksen roolia valtion vesien kalastuksen järjestäjänä. Lakien muutokset, samoin kuin kalastuksen painopisteiden muuttuminen aiheuttaa muutospaineita kalavesien hoidossa. Tietoon perustuva kalastuksen säätely on avainasemassa ja asiakas- sekä sidosryhmien vaatimukset kalavedenhoidossa ja toisistaan poikkeavat kalastustavat ja -muodot aiheuttavat haasteensa kalavesien hoitoon ja luvittamiseen. Kalastuslaissa mainitaan erityisesti kalastusmatkailuun soveltuvat vesialueet! Mitä ne voivat olla ja mitä Metsähallitus asiasta esittää!

Torstaina 19.9.2019
Metsähallituksen Kiinteistökehitys, mikä se on ja mitä se tekee?

Tuulivoimaa, kiviaineksia, tontteja, metsämaata, rakennuksia, vuokrattavia alueita. Mitä saisi olla?

Metsähallituksen Kiinteistökehityksestä, myyntipäällikkö Kari Männistö kertoo Metsähallituksen monipuolisesta mahdollisuuksista biotaloudelle.

Lisätietoja luennoista ja 160-vuotis tapahtumista:

https://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus/ajankohtaista
http://www.metsa.fi/metsahallitus-tayttaa-160vuotta

Alkaa
05.09.2019 klo 18:00

Loppuu
05.09.2019 klo 19:00

Sijainti

Katso kartalla

Somessa