Autismiymmärrys - tilaisuus Kolarissa

Seurakuntasalilla pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan perustietoa autismista, käydään läpi autismin teoriapohjaa, kontekstisokeutta, tutkimustietoa ja keskustellaan miten voisimme parantaa Suomessa olevia käytänteitä ja palveluita.
Yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhonen toimii tilaisuuden vetäjänä ja puhujana. Vesa on tehnyt soveltavan neurotieteen gradunsa sekä psykologian alan väitöskirjansa autismista ja toiminut erilaisissa tehtävissä erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. (Max 60 osallistujaa.)

Vesa Korhonen, 0443161786, vesa.korhonen@autismisaatio.fi

Alkaa
28.03.2019 klo 18:00

Loppuu
28.03.2019 klo 20:30

Sijainti

Katso kartalla

Somessa