Maakuntauudistus

Sote-uudistus on valmistelussa

Mitä Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tehdään?

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallituskaudella sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Rakenneuudistusta valmistellaan ja palveluja kehitetään maakuntien alueilla, tähän kehittämistyöhön on mahdollista saada valtion taloudellista tukea.

Sote-uudistuksen yhteydessä myös pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakunnille.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Miksi sote-uudistusta tarvitaan?

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä. Kuntien resurssit palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja kustannuksia.

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on tarkoitus siirtää 21 sote-maakunnalle ja Helsingille. Jatkossa sote-maakunnilla olisi vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Sote-uudistuksen suunniteltu aikataulu.

Lue lisää sote-uudistuksesta valtioneuvoston sivuilta.

Lue usein kysytyt kysymykset sote-uudistuksesta.

Lähde: soteuudistus.fi

Hoivan tulevaisuus -työryhmä 2020 Kolarissa

Hoivan työryhmässä valmistellaan tulevia muutoksia – osallistu sinäkin valmisteluun

Hoivan palveluiden muutosta Kolarissa on perustettu pohtimaan tänä syksynä hoivan työryhmä, jonka on tarkoitus antaa raporttinsa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tämän vuoden lopulla. Mukana työryhmässä on palvelujen käyttäjien edustaja, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja, valtuustoryhmien edustaja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kunnan virkamiehet ovat tehneet kesän aikana valmistelua keskustelun pohjaksi. Pohjatietoa on kerätty epävirallisessa työryhmässä.

Uusi hoivan työryhmä haluaa kuulla myös kuntalaisia ja heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan uusien hoivapalveluiden suunnittelun pohjaksi. 

Osallistu hoivan työryhmän työhön jos sinulla on ideoita tai näkemystä miten hoivan kokonaisuutta olisi hyvä kehittää Kolarissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan keskusteluun!

Ideoita ja ajatuksia hoivapalveluiden tulevaisuudesta voit kirjoittaa suoraan Hoivan tulevaisuus-työryhmän facebook -ryhmään keskustellen hoivan työryhmäläisten ja muiden kuntalaisten kanssa aiheesta.
Voit myös lähettää henkilökohtaista sähköpostia hoivan työryhmäläisille: anri.marjamaa@kolari.fi, tellervo.seppala@kolari.fi tai ulla.yllasjarvi@kolari.fi
Mikäli haluat antaa palautetta nimettömänä, niin lähetä se kunnan nettisivujen kautta palautelomakkeella, johon kirjoitat alkuun viitteeksi Hoivan työryhmälle.

Hoivan työryhmän raportti 17.12.2020

Kunnanhallituksen päätös hoivan työryhmän perustamisesta 1.9.2020

Esitys Buurtzorg -mallista 7.10.2020

Kolarin hoivapalveluiden tulevaisuudenkuva, valtuustoseminaari 20.8. 2020

Hoivan työryhmän väliraportit:

Hoivan työryhmän väliraportti 5.11.2020 

Hoivan työryhmän muistiot:

Hoivan työryhmän muistio 1.10.2020

Hoivan työryhmän muistio 7.10.2020

Hoivan työryhmän muistio 22.10.2020

Hoivan työryhmän muistio 28.10. 2020

Hoivan työryhmän muistio 5.11.2020 

Hoivan työryhmän muistio 12.11.2020

Hoivan työryhmän muistio 19.11.2020

Hoivan työryhmän muistio 26.11.2020

Hoivan työryhmän muistio 3.12.2020

Hoivan työryhmän muistio 7.12.2020

Sivu päivitetty 7.1.2021