YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN PÄÄTÖS

18.06.2021

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS
Dnro PSAVI/27/2021

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN PÄÄTÖS
Kuulutuksen julkaisupäivä: 18.6.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.6.2021.
Päätösnro: 113/2021
Antopäivä: 18.6.2021
Hakija: Tunturi-Lapin Vesi Oy

Asia: Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamoa koskevassa päätöksessä nro 165/2016/1 annetun määräajan jatkaminen

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Aluehallintovirasto on jatkanut Tunturi-Lapin Vesi Oy:n toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä nro 165/2016/1 määräaikaisiksi muutettujen ympäristölupapäätösten nro 77/07/1 ja M45/05 voimassaoloaikaa 31.12 2023 asti.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.6.–26.7.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.7.2021.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöylitarkastaja Mervi Partanen, puh. 0295 017 022
Ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi