YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN PÄÄTÖS

14.03.2023

KUULUTUS

PÄÄTÖS

Kuulutuksen julkaisupäivä: 14.3.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 21.3.2023.
Päätösnro: 39/2023
Antopäivä: 14.3.2023
Ilmoituksen tekijä: Hannukainen Mining Oy
Asia: Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien uusien materiaalien testaamista kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa, Kolari
Päätöksen pääasiallinen sisältö: Hannukainen Mining Oy voi toteuttaa ilmoituksen mukaisen koeluonteisen toiminnan Hannukaisen alueella siltä osin kuin sitä ei ole määräyksistä ilmenevällä tavalla muutettu tai rajoitettu.
Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 14.3.–20.4.2023 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.4.2023.

Lisätietoja antavat:
Ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672
Ympäristöneuvos Tarja Savela, puh. 0295 017 667
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi