Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

08.09.2022

ILMOITUS KUULUTUKSESTA


Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ilmoituksen tekijä
Hannukainen Mining Oy

Dnro
PSAVI/8514/2022

Asia
Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien uusien materiaalien testaamista kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa, Kolari

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun ilmoitusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 7.9.–14.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.