Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupahakemus

29.10.2018

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupahakemus – hakemus kuulutetaan uudelleen hakemuksen
täydennysten johdosta

Hakija: Hannukainen Mining Oy, Laivurinkatu 2-4 C 32, 95400 Tornio, puh. 050 3758 482
Asia: Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa, Kolari

Kuulutus liitteenä.