Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta.

27.05.2024

Kuulutus
Päätös

ASIA: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Lapin ELY-keskus on antanut 24.5.2024 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/2277/2024.

Päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä kunnossapitoalueella 12 (Lappi) ajalla 27.5. - 30.9.2024.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 24.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 31.5.2024.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 24.5. – 1.7.2024 ELY-keskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa  päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.7.2024.

Lisätietoja antaa:
Ylitarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 0295 037 068
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 8060, 96101 ROVANIEMI
www.ely-keskus.fi/lappi, puhelin 0295 037 000