Ympäristölupapäätös Kolarin läjitysalue

10.06.2022

Kuulutus

Päätös


Päätösnumero: Ympäristölautakunta 1.6.2022 § 69
Lupanro: 1/2022

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy

Lupa: Ympäristölupapäätös Kolarin läjitysalue

Kiinteistötunnu: Killeröautto II 273-401-13-195

Lupaviranomainen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Päätöspäivä 1.6.2022
Kuulutuksen julkaisupäivä 9.6.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 9.6. – 18.7.2022 Kolarin kunnan verkkosivuilla https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 18.7.2022.

Valitus liitteineen osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 / Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 5642 611 (vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo), Telefax: 029 5642 760
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen p. 040-6673742

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi