Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös § 47 _ Sami Tiensuu

06.05.2024

Kuulutus
Pöytäkirjaote

Päätösnumero: Ympäristölautakunta 24.4.2024 § 47
Lupanro: K1/2024
Hakija: Sami Tiensuu
Lupa: Maa-aineslupapäätös Venejärvi, Kolari
Kiinteistötunnus: Mäki-Vesala RN:o 273-404-13-6
Lupaviranomainen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
Päätöspäivä: 24.4.2024
Kuulutuksen julkaisupäivä: 6.5.2024


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 6.5. – 12.6.2024 Kolarin kunnan verkkosivuilla https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12.6.2024.

Valitus liitteineen osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 / Torikatu 34-40
90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. vaihde 029 5642 800, faksi 029 5642 841
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Carita Lallukka p. 016-3228012

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 8216 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi