Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus

28.01.2019

Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelin 6 rakennuspaikkoja 2–6 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 28.01–26.02.2019 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee ns. Palovaarassa Palovaarantien ja Viidenkujan välisellä alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

  • Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, viimeistään 26.02.2019 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus