Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia 455

28.01.2020

Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia 455 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 28.01-27.02.2020 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylläsjärven laskettelukeskuksessa Iso-Ylläksentien länsipuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi. /Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900Kolari, viimeistään 27.02.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus