Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien Korttelia 26

14.09.2020

Kuulutus

Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia 26 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 14.09-13.10.2020 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee ns. Tievan alueella Keskitievantien pohjoispuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, viimeistään 13.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus