Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien Korttelia 455

26.03.2019

Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien korttelia 455 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 26.03.-24.04.2019 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylläsjärven laskettelukeskuksessa Iso-Ylläksentien länsipuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 24.04.2019 klo 15.00 mennessä.