Ylläsjärven asemakaavan muutos ja laajennusehdotus Tunturipalon alueella, koskien kiinteistöä 273-893-10-1

03.04.2024

Kuulutus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Vastineet
Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Hulavedet

Ylläsjärven asemakaavan muutos ja laajennusehdotus Tunturipalon alueella, koskien kiinteistöä 273-893-10-1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 3.4-2.5.2024 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Tunturipalon alueella Tunturipalonkadun itäpuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/159/10.02.03.01/2024, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 2.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus