Ylläsjärven asemakaavan muutos

22.07.2021

Kuulutus

Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien kiinteistöjä 273-402-15-72 ja 273-402-15-102 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 22.07.-20.08.2021 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanviraston sulkuaikana (22.-30.7.2021) kaava-aineisto on nähtävillä Kolarin kirjastossa. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylläsjärven pohjoisella ranta-alueella Kittilän kunnan rajalla.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 20.08.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus