Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus

11.11.2021

Kuulutus

Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus, koskien tilaa 273-402-5-188, kortteli 80 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 11.11-10.12.2021 MRL 65 ja MRA 27§:n mukaisesti. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläsjärventien, Jänkänpaikantien ja Pertuntien rajaamalla alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 10.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus